До розділу

 

 

Віра Предків Наших

Володимир Шаян

 

 

Володимир ШаянШаян Володимир Петрович
Віра Предків Наших. Гамільтон, Канада: Об’єднання Української Рідної Віри, 1987. – Т.1. – 893 с. (
pdf)

 

Збірник праць Володимира Шаяна, написаних і виданих у різний час окремими книжками. До книги ввійшли найважливіші статті, дослідження, наукові розвідки, з питань давньоукраїнської міфології, яку В.Шаян аналізує й трактує в тісному зв’язку з давньоукраїнською історією, філософією та ментальністю. Зокрема подається ґрунтовний науковий аналіз “Велесової книги”; філософічне й історичне осмислення образів Перуна, Сварога, Дажбога, Світовида, Триглава та інших Богів стародавньої української віри; в контексті народного предвічного світогляду розглядається творчість Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки та ін.

 

ПЕРЕДМОВА

 

Об'єднання Українців Рідної Віри, що видає в Гамільтоні, Онтаріо, Канада журнал "Українське Відродження" і в ньому завжди друкує праці сл. п. Професора Володимира Шаяна, постановило видати деякі його важливіші твори в одній книзі під назвою "ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ", щоб зберегти їх для історії нашої культури.

Така назва виправдовується тим, що хоч в деяких творах є суцільний виклад Віри наших Предків, а в інших тільки деякі її елементи, то всі вони разом творять одну неподільну цілість.

На прохання написати передмову я радо погодилась, бо ж при цій нагоді матиму й можливість позвітувати, де знаходяться архіви Володимира Шаяна. Професор Володимир Шаян був дуже кольоритною індивідуальністю: санскритолог, філософ, поет, автор наукових і багатьох публіцистичних розвідок.

Народився він у Львові 21-го серпня, 1908-го року, а помер в Лондоні, Англія, 15-го липня, 1974-го року від серцевої недуги.

Серцева недуга, як сам він писав, почалася в нього 1974-му році. Батько його був підстаршиною австрійської армії, а в часі польської окупації Галичини – залізничним службовцем. Мати походила із старинного селянського роду в селі Добростани.

Володимир Шаян здав 1927 року з відзначенням Гімназійну матуру клясичного типу у Львові. Після того закінчив у Львівському університеті дуже широкий засяг студій: філософія, санскритська філологія, європейські мови й література. Його учителем на курсах санскритологи був Професор Степан Стасяк. Датою свого духового прозріння Професор Володимир Шаян уважав 1934-й рік, коли перебував у Карпатах на горі Ґрехіт у товаристві гуцульських леґінів. Тоді він відчув глибинний зміст фолкльору і рішив відродити староукраїнську віру в Лицарськім Ордені.

Пізніше ця ідея здобула в нього ширше примінення в Панарійському Ренесансі. На еміграції Володимир Шаян був знаний своїм енциклопедичним знанням і невтомною різноманітною діяльністю.

Довгі роки він працював у Лондоні Директором Бібліотеки їм. Т.Шевченка при Союзі Українців Британії на Лінден Ґарденс і займав різні становища в Управі СУБ. Це був дуже активний період в його житті: численні доповіді в Англії і на міжнародніх з'їздах ПЕН (Поетів, Есеїстів, Новелістів) в обороні ув’язнених членів Руху Спротиву на Україні (найбільше Валентина Мороза), друкувався в еміграційній пресі, був членом європейської УВАН (Української Вільної Академії Наук) і її Президентом, Головою Орієнталістів і Спілки Вільних Журналістів, заступником Голови Бритійської Ліги Свободи і ПЕН.

Ці інформації взято із статті М.Русича в посмертнім виданні журналу "Світання" 1974 року та з деяких "Листів до Друзів".

Квартальник "Світання" почав виходити в Торонто, Онтаріо, Канада в 1968-му році. Майже всі члени редколегії і співробітники квартальника були шанувальниками творчости Професора Володимира Шаяна, його дослідів праісторії й Віри наших Предків, але членом Ордену був тільки один.

Деяким друзям, що бажали вишколу в орденізмі, він відповідав, що для повного вишколу потрібно 20-ть років, але в нього немає вільного часу.

Одначе, головною ціллю життя Професора В.Шаяна таки був Орден. З його "Листів до Друзів", які він розсилав від 1968-1974 років можна довідатись, що 5 листопада 1943 року він зорганізував свій перший "Орден Лицарів Бога-Сонця" у Львові, який був релігійно-політичною формацією. Усі члени склали йому лицарську присягу. Тим лицарям, що не бажали евакуюватись в західню Европу, він дав наказ стати в ряди УПА (Української Повстанської Армії). Студіюючи літописи УПА, авторка цієї передмови несподівано знайшла в 8-му томі, на ст. 173-ій такий розділ: "Повстанська група ім. Перуна між селами Грабине і Підзвіринець, Комарнянського району, відбила 4-9-1944 р. 7 арештованих із села Повергів. Із 57 погромників-конвоїрів убито 45 та одного полонено".

Як дуже Професор Володимир Шаян радів би, коли б дочекався прочитати той розділ у 8 томі "Літопису УПА"! Він напевно сказав би: "Це були мої справжні й найкращі Лицарі!"

Ми віримо також, що в тій групі воювали його Лицарі, бо хто ж інший назвав би свій Відділ ім. Перуна?! Дуже можливо, що на еміграції хтось поміж нашими дорогими Упістами міг би доповнити цю інформацію.

В Ауґсбурзі, Німеччина, Професор В.Шаян зорганізував другу фалангу Ордену Лицарів Бога-Сонця, якого заприсяжені члени під час розселення з таборів Д. П. (дісплейст персонс) роз'їхались в різні заморські країни і той Орден чомусь перестав активізуватися.

Мимо того, Професор Володимир Шаян від 1971 року не раз закликав тих лицарів до повороту. Коли ж ніхто не вернувся, він написав тоді в "Листі до Друзів", що "примушений бути одним вояком на полі бою". Майже різночасно надіслав нам дивну в телеграфічному стилі вістку, що "постала склока і я прошу Вас не встрявати до неї, бо там нема моїх друзів".

Через пару років він знову написав ось таке: "Як то добре, що Ви не встрявали у ту склоку!"

Можливо, що така вістка без конкретних даних означала видні тільки його духовому зорові "простори боротьби".

Професор В.Шаян був містиком і треба ще підкреслити, що він гостро осуджував нелицарські засоби в боротьбі, – як наклепи, очорнювання і т. п.

Але тому, що він тоді часто згадував про поганий стан його здоров’я і сильно підвищений тиск крови, ми усі дуже журилися і щиро бажали помогти йому без встрявання в невідомі справи.

І так з моєї, поета Левка Ромена й Інж. Нестора Роговського ініціятиви, журнал "Світання" виріс 1972 року в ІНСТИТУТ ім. ВОЛОДИМИРА ШАЯНА, який ми офіційно зареєстрували в Канаді.

Це, мабуть, був перший Інститут в українській історії заснований в часі життя визначної індивідуальности.

Під фірмою Інституту й складками 28 членів-засновників, якими були також письменник Микола Понеділок і меценат Теодор Гуменюк, вийшло декілька творів Професора Володимира Шаяна, поміж ними й "Лицар Святої Борні-Григорій Сковорода".

Великою радістю для Професора був Інститут і те, що 1972 року приєдналась до нього група українців з молодшої генерації, до якої належав і його однодумець Інж. Вишата Святославич (псевдонім).

Професор дуже його полюбив, назвав своїм духовим сином і навіть назначив Вишату своїм наслідником в разі якогось непередбаченого випадку в майбутньому. Інж. Вишата Святославич написав чимало дослідницьких праць на теми праісторії й Віри наших Предків, але на жаль він передчасно помер 7 травня, 1981 р.

Майбутніх дослідників творів Професора В. Шаяна відсилаємо до його праці "Джерело сили української культури" передрукованої в цьому збірнику, де він на кінцевих сторінках подав їхні назви.

Тільки одну працю п. з. "Володар Богів і Всесвіту – віровизнавча студія про Перуна – Індру" не знайдено в архівах. Професор декілька разів згадував у "Листах до Друзів", що ця праця пишеться...

Дуже можливо, що він не встиг й написати, або слово "пишеться" треба було розуміти, що він "писав" її містичними засобами в одній із своїх реінкарнацій, в які він дуже вірив. Ця діяльність належить до сфери Знання Таємного.

Творами Проф. В.Шаяна будуть цікавитись і їх аналізувати науковці й літератори в майбутній вільній Україні. В сучасну пору міг би це зробити духово споріднений з ним Олесь Бердник, коли б там була вільність слова.

На еміграції проф. Р.В.Кухар (письменник Р.Володимир), що був співредактором журнала "Світання", висловився про твори Покійника у "Визвольнім Шляху" в Лондоні за липень-серпень 1975 р. у статті п. з. "Літературні постаті в тіні еміграційних буднів" на сторінках 839-840:

"...Творчість В.Шаяна замітна своїм ідеологічно-національним, філософсько-поглибленим змістом. Самобутній стиль його творів (поетичних і прозових) відзначається міцніш індивідуалістичним тоном, високою духово-інтелектуальною напругою, національною символікою й патосом, метафоричністю, поетичною гіперболічністю та історіософованою барокковою орнаментикою. В них думка й ідея переважають ліричну настроєвість вислову. Він завжди послідовний поет-ідеолог (рівною мірою й у прозовій ділянці) в своїй змістовно-зосередженій творчості, присвяченій головно засновкам української національної духовости аж у праісторії.

...В.Шаян (Володимир) був своєрідним практиком і теоретиком українського націоналізму, а в своїй філософській концепції послідовником Сковороди. З ділянок дослідження та інтерпретації української мітології і стародавньої бувальщини він залишив вартісні праці, позначені містицизмом своєрідної, самобутньої індивідуальности. Ось типове поетичне Шаянове "вірую":

Новий Орденський Міг, –

Нового Світу Сонце, –

На вежах блакитного простору

Нехай над світом світить

Лицарський щит золотий, –

Прибий, на небесах прибий

У просторі

Сонце нове,

Що ти його сотвориш!

(Уривок з "Баляда про Сонце")

Професор Володимир Шаян знайшовся в щасливішому положенні, як був колись філософ Григорій Сковорода, бо аж 118-ть років після його смерти прийшов до редактора Бонч-Бруєвича український селянин-патріот Радзиховський і склав 2000 рублів на видання зібраних творів Григорія Сковороди.

А тут щойно 12-ть років після смерти Професора Володимира Шаяна, колишній Упіст, Проповідник Рідної Віри Славин Яворський (Стефан Ігнатевич-Яворський) подарував 14.500 долярів на видання цієї великої книги "ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ".

Жертвенність Проповідника Славина Яворського напевно буде колись із великою вдячністю оцінена історією української культури, а історією Української Рідної Віри, зокрема.

Професор Володимир Шаян не раз твердив, що "в його міті про Перуна, Орден культивує проявлення Істоти. В Істоті є потуги куди сильніші, чи складніші, чи більш важливі, ніж Слово. Такою силою в Ордені увижається Лицарський Чин".

Проповідник Славин Яворський не є дуже заможною людиною й можливо, що він пожертвував усе, що мав у запасі.

І хоч він не знав Професора Володимира Шаяна особисто і не був членом його Ордену, то інстинктивно відчув Орденський Закон про Проявлення Істоти. Рівночасно він дуже шляхетно завершив свою збройну боротьбу Упіста – новим Лицарським Чином.

Велика подяка належиться також Проводові Об'єднання Українців Рідної Віри на чолі з Старшим Проповідником Мирославом Ситником у Гамільтоні, Онт. Канада, що зайнявся виданням цієї монументальної книги творів Професора Володимира Шаяна, а зокрема двом посестрам Ладі Ситник і Вірі О.Брага, які вклали багато труду в переписування деяких давніх рукописів, виправлення друкарських помилок, тощо.

На закінчення подаю звіт про архіви Професора Володимира Шаяна: його велику бібліотеку подаровано для вжитку української громади Дослідному Інститутові "Україніка" в Українськім Культурнім Центрі при вулиці Кристі в Торонто, Онтаріо Канада, якого Директором є Д-р Олег Романишин. Там зберігаються й реєстри з вирізками усієї друкованої публіцистики Професора В.Шаяна.

Орденські різномовні видання, кореспонденція і рукописи творів Володимира Шаяна, за порадою Сенатора Павла Юзика і Професора Константина Біди, які, як науковці, були з Професором В.Шаяном у дружніх відносинах, приміщено в Канадськім Державнім Архіві в Оттаві при вулиці Веллінгтон ч. 395, у 12 картонах позначених кодом МҐ ЗІ Г 100.

Отже, для передруку в окремих книгах залишаються поетична спадщина, публіцистика, орденські видання і може ще якісь інші твори, яких Професор Володимир Шаян нам не надіслав.

ВІЧНА ЙОМУ СЛАВА!

Лариса Мурович

 

 

 

Окремі розділи з книги, що перевидана коштами І. Волиняк, м. Луцьк, 2000 р., 904 с.:

 

Великий Бог

Аналіза Влес Книги

Найвище Світло

Найвища Святість

Про Перуна Знання Таємне (docx)

Слово про Похід Ігоря (docx)

Богиня Світання

Постать Берези (docx)

Джерело Сили Української Культури

Священний Героїзм

Проблема Української Віри

Сковорода й Духовне Обличчя України у XVIII сторіччі

Етичні, Соціологічні і Педагогічні Погляди Григорія Сковороди

Основна Сила Творчости Шевченка (docx)

Іван Франко - Син свого Народу (docx)

Праці про Лесю Українку І, ІІ, ІІІ

Праці про О.Ольжича І, ІІ, ІІІ (docx)

Прапор України (docx)

Тризуб (docx)

Дунай, Дніпро й Дністер (docx)

Студії над Ведійською Думкою (дві частини) (docx)

Висновок (docx)

Біблія як ідеологія

 

Окремі праці Володимира Шаяна:
 

Найвище світло, 1969 (pdf)

Повстань Перуне! (561 кб, pdf)

Баляда про Святослава (499 кб, pdf)

Гимни землі (3,3 мб, pdf)

Михайло Орест - Адепт Духовности Нової (4,7 мб, pdf)

Шаян В. Проблема Української Віри. Історіософічний есей із циклу "Основи" - Лондон-Торонто, 1972 (419 кб, pdf)

Шаян В. Віра забутих Предків (Аналіза "Влес Книги"). - Лондон-Гаґа: Млин. - 1979 (WinDjView, 5,7 Мб)

Шаян Володимир Джерело Сили Української Культури (pdf)

 

 

 

 

 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу