Праці про Лесю Українку (ІІІ частина)

Володимир ШАЯН

До розділу

ПЕРЕКЛАДИ ГИМНІВ РИҐВЕДИ І ДУХОВИЙ СВІТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
(Порівняльно-літературознавча студія)

Вперше в українській літературі

Знайомість із літературою старинної Індії відіграла і далі ще відіграє велиВолодимир Шаянку ролю у формуванні численних ідей і ідеологій Західнього світу зокрема в літературі і філософській думці. Слід ствердити нову добу в історії європейської духовости саме під впливом цього знайомства. Воно припадає на кінець 18-го та ціле 19-е століття. Цей рух був пов'язаний сильно із романтизмом, хоч саме цей зв'язок вимагає ще глибших порівняльних дослідів. Тут вистачить згадати братів Шлєґелів і самого Ґете в німецькій літературі та великого титана людської мислі, яким був Артур Шопенгауер. Він твердив, що "Упанішади" були розрадою його життя і будуть розрадою його смерти. Була це в нього настільна книжка, дуже недосконалі переклади французького ученого Анкетіля Дюперона на латинську мову.
Цей же Анкетіль Дюперон відкрив і переклав уперше священні книги Зороаштріянців, це є "Авесту", яку з небезпекою життя і пречисленними пригодами привіз із Індії. Вистачить мабуть згадати, що це саме в тій книзі, себто в його перекладах "Авести" стрічаємо в Европі вперше слово "арійський" і "арієць". Відомо, що це не саме слово, але цілий комлекс понять і ідеології, які відіграли важливий вплив на формування релігійно-філософської думки 19-го століття.
Знайомість із Гимнами Риґведи надходить дещо пізніше, бо аж у половині і другій частині 19-го століття. Монументальне шеститомове видання цього архитвору індо-арійської думки й віри разом із коментарем Саяни кладе основу під наукове вивчення і дослідження цього пам'ятника, яке ще далеко не закінчене.
Жалюгідне перекручення розуміння слова "арійський" як "німецько-ґерманський" з боку Гітлера сильно послабило зацікавлення учених тим предметом після другої світової війни.
Разом із проголошенням свого монументального видання, той самий Макс Мюлер у своїй славній доповіді у Лідсі кладе основи для порівняльного релігієзнавства як науки, яка згідно із його переконанням змінить історію цілого світу.
Щоправда вже Анкетіль Дюперон у коментарях до свого видання Авести сягнув глибоко до порівняння чи впливів орієнтальної мудрості на християнізм, але поза кругом висококваліфікованих спеціялістів ці піонерські намагання залишилися забутими. На українську літературу й духовість цей твір мав вплив через "Слов'янську Мітологію" Миколи Костомарова. Костомаров познайомився з цим твором через його німецький переклад Кльойкера, який він наводить вже на перших сторінках своєї основоположної праці. Тут доводиться мені пригадати моїм читачам уже відмічений мною факт, що цей твір Костомарова був спалений церковно-царською цензурою і - не знаю, скільки примірників залишилося на світі. Один напевно у Британській Бібліотеці.
Про старосанскритську літературу Існує ціла величезна гора праць в усіх мовах Західньої Европи, в тому об'ємі студії і переклади ,,Гимнів Риґведи". Тут надуживаю довірености читача, який справді мусить мені повірити, що це таки справді ціла гора.
Стрічаємо відгуки цього велетенського руху і в українській літературі. Крім згаданого вгорі Костомарова, Франко був обзнайомлений із деякими течіями цього річища із виразними слідами і засвідченнями в самій його літературній творчості та наукових працях. Зокрема важливою є тут його глибока дослідницька праця про "Варлаама і Йоасафа", що являє собою християнську травестію буддійської теми. Українська література може бути гордою, бо саме в ній стрічаємо один із дуже вчасних перекладів цього твору, який кружляй по Европі.
Про шляхи, якими мотиви індійських байок дісталися до його популярного "Лиса Микити" написав я окрему працю друковану у "Визвольному Шляху" з нагоди 50-ліття його смерти.
Якщо йдеться про переклади із санскриту то слід було б тут відмітити декілька творів перекладених Хоткевичем і Ріттером. Це вже 20-те століття, коли європейська орієнталістика зібрала преобильне жниво.
В ділянці орієнталістики ми можемо з гордістю відмітити справді титанічної міри ученого, яким був Агатангел Кримський. Це сучасник Лесі, її приятель, з яким вона листувалася у важливих питаннях творчости, а зокрема у справі ідеології її твору "В катакомбах". Однак Кримський займався вивчанням Близького і Середнього Сходу. В наукових кругах Европи, я стрінувся і засвідчую величезну пошану, яку для праці Агатангела Кримського мають польські і західньо-европейські учені.
Про розміри впливу сходознавства, а зокрема старосанс-критської літератури на Европу, я писав в окремій праці під заголовком "Ренесанс панарійської мислі".
Всі ці міркування і завваги вказують на важливість вивчення і засвоєння отих високих веж арійського духа і віри, що ними є Риґведа й Авеста.
Саме тому переклади Лесі декількох гимнів Риґведи заслуговують на дбайливу увагу. І то не тільки тому, що це перші і досить вчасні переклади цих гимнів в українській літературі, але перш за все тому, що знайомість із світом історії, культури і релігії Сходу мала - як виявиться - величезний вплив на саму її творчість. Вважаємо Лесю Українку славною передвісницею отого руху, що я його проголосив як ренесанс панарійської думки.
Якби одним словом довелося мені підсумувати всі мої студії до питання і боротьби за світогляд і ідеологію Лесі, то я мусив би ужити добре відомого окреслення для великих і вільних духів:
Леся Українка була ІЛЮМІНАТОЮ, себто "ПРОСВІТЛЕНОЮ".
Духова просвітленість Лесі Українки, високе окреслення провідних духів історії людства має виїмкове значення для зрозуміння усієї творчости Лесі, для сучасної а ще більше для майбутньої історії духовности й культури цілої нації і тому заслуговує на доглибне вивчення.
Переклади Гимнів Риґведи Лесі Українки були написані вперше як частина, а саме ілюстративна частина її підручника "Стародавньої історії східних народів".
Манускрипт цієї історії має дату 1890 р. Вона появилася друком у бурхливий час 1918 р. в Катеринославі заходами її сестри Ольги Косач-Кривинюк. Ця обставина, що книжка була друкована у вогнях революції, заважила на її долі так, що практично це рідкісне видання є зовсім недоступне для дослідників не тільки на Заході, але й у Краю вона належить до найбільше рідкісних "білих круків".
Під кінець життя, як довідаємося далі, Леся відредагувала первісний текст цих перекладів і в такому виді він був оголошений у виданнях її творів, а зокрема в найновішому десятитомнику "Твори в десяти томах", том другий, Київ 1963, ст. 291-299.
Видаючи журнал "Орден" у Авґсбурзі в роках 1945-46, я довідався, що тексти цих перекладів мають на руках високошановані сестри Лесі, Ольга і Ізидора, які в той час перебували в таборі Сомекасерне. Вони ласкаво погодилися дати нам текст цих перекладів для друку в журналі. Сестри Лесі знали про мої переклади із "Риґведи" оголошені в цьому ж журналі та у збірці віршів "Повстань Перуне", як теж про мої досліди і праці в ділянці санскритології і це викликало їх довір'я, щоб передати до друку ці цінні скарби у надто на той час скромному, циклостилевому виданні "Ордену". Для мене це була велика радість, бо переклади стали прикрасою і гордістю піонерського видання, А була це "доба циклостилю" в літературному житті еміграції того часу.
В таборі Сомекасерне не було ані тексту Риґведи, ані Іншого критичного матеріялу для провірки тексту чи звірення його з оригіналами. Однак вже тоді я набрав певности, просто із самого їх читання і мого знайомства із Риґведою, що це не є переклади, але свобідна композиція, як мені здавалося, на основі декількох перекладів на європейські мови. Я вирішив не ждати на "кращий час" для дослідів і критично-літературних завваг та з радістю друкував вибір цих доручених мені текстів, Будь що будь, вони вже самі собою засвідчували любовне відношення Лесі до престаровинних Гимнів Риґведи і я радів, що вже Леся високо цінила ці гимни і намагалася їх пізнання здобути та поширити серед народу.
Я завважив теж змісця те, що я назвав тенденцією до популяризації і цій тенденції приписав наявні в перекладах пропуски тих мітологічних і ритуалістичних реалій, якими рясніють оригінали гимнів. Але саме в такому виді вони ближчі для негайного зрозуміння їх основного змісту, для відчуття їх первісно-потужньої поетичної сили й висоти лету її крилатих творців-поетів і віщунів рівночасно.
Проте нездійснені в той час текстологічні досліди перекладів Лесі мучили мене часто як довг супроти неї, а ще більше супроти української історії орієнталістики. Моєю працею про "Лиса Микиту" Франка та ось цією студією пробую цей довг, як то кажуть, малими "ратами" сплатити.
Першим питанням мого досліду було знайти ориґінали цих західньо-европейських перекладів Риґведи, які послужили основою для вільної композиції Лесі. Тут я "у себе дома" і з легкістю далося мені ствердити, які переклади Риґведи були видані друком у часах творчости Лесі Українки.
Для ясности наведу їх повні заголовки:
А. Langlois, Rigveda ou Livre des hymnes 4 Vols., Paris, 1848-51.
H. G. Grassman, Rig Veda übersetzt, 1876 etc.
A. L. Ludwig, Der Rigveda, Deutsch mit Commentar etc., 1876-88.
Моє власне враження, що маємо тут до діла із композицією на основі декількох перекладів, було ще скріплене заввагою редакції у десятитомнику творів Лесі до цієї справи:
Том 2-ий, ст. 365:
"Перекладаючи, поетеса користувалася німецькими та французькими перекладами гимнів "Риґведи".
Отже, така була загальна опінія дослідників творчости Лесі необоснована дійсними дослідами.
І саме в час дослідів і провірки тексту Лесі із відомими на той час перекладами у французькій і німецькій мові виявили дивний факт:
У своїх перекладах Леся не спиралася на жодний із названих текстів. Всі вони надто далекі від її перекладу. Ще можливо й умовно найближчим виявився найбільше поетичний і найвільніший переклад Лянґлюа. Але й у цьому випадку виявляються зовсім послідовно проведені пропуски усього матеріялу навантаженого чи то суто-мітологічним чи ритуалістичним змістом. Але й тут не давала мені спокою обставина, що скорочено було цілі частини гимнів. Вибір матеріялу із гимнів характеризується саме поетичною частиною змісту і то тією поетичною частиною, яка стається зрозуміла без пояснень "реалій" історичного чи обрядово-жертовного змісту. Та частина поезії, де міт межує із поетичним образом і метафорою, чи поетичною персоніфікацією природи. Отже все те, що було б зрозуміле для кожної поетичної душі, а зокрема душі замилуваної у старинному світосприйманні наших пращурів. Було для мене зрозуміле, що Лесю притягала і зачаровувала передусім могутня сила поетичного струму Риґведи. Тією самою силою промовляла вперше Риґведа і до мене, заки я навчився її гимни в усій їх потузі саме як вияву не тільки поезії, але високої творчої думки і суцільности її віщого натхнення як вияву глибокої віри, обряду і жертви. Знайомість мітології і всієї метафізичної концепції світу Риґведи не тільки не послаблює, а навпаки скріплює повноту її поетичного вислову. Разом із тим у цьому доборі легкозрозумілого поетичного матеріялу я відчув руку глибокого і то фахового знавця цих гимнів.
Озброєний найдосконалішим можливо апаратом для того роду дослідів у бібліотеці Британського Музею, я став перед загадкою.
Тоді я вирішив ще раз основно провірити увесь обильний біографічний матеріял, а зокрема листування Лесі й шукати там вказівки для її можливих лектур чи джерел. А поскільки ці переклади були зв'язані із її компіляцією, як мені здавалося, її "Стародавньої історії східних народів" то ж - природно і просто треба взятися до студії цього джерела.
І тут відкрив я не одне, але цілий комплекс джерел, які не тільки заважили на її "Історії" для сестричок написаної, над якою з легкої руки без більшої уваги проходили літературознавці, але на основу цілого її світоглядового концентру, а зокрема ідеології Прометеїзму.
Так склалося, що в тому самому часі замріяний у постаті й студіях життєпису молодої Лесі, я відкрив простий ключ до, здавалося, трудної проблеми. Тепер усе ясно. Треба було від того й зачати. Але такі складні бувають шляхи досліду. Час не тільки не змарнований, але саме ця широка підготовка до студії дозволяє на її порівняльно-літературний і історично-культурний рівень.
Тут дозволю собі рекомендувати моїм читачам цілість моєї праці п. з. "Про світ молодої Лесі" як пов'язаної із темою.
Отже, до речі:


Джерела просвітлення Лесі

В листі до свого дядька Михайла Драгоманова, датованому 6-го грудня 1890 року із Луцька, пише Леся багато про її і її брата Михайла зацікавлення етнографією.
Їй пригадалися при цій нагоді... Гимни Риґведи.
Вона пише так:
"Та от ще напишіть мені, прошу, чи не знаєте, може, який є переклад ведичних гимнів на французькій або німецькій мові, може б я його собі купила, бо страшно мені сподобалися тії гимни по уривках, які я знайшла в "Історії" Менара.
Однак годі вже мені наприкрятися з тими питаннями, може Вам і часу немає на них одповідати. Але ж мені нема o кого порадитися про ці речі і, коли мама не може дати відповіді на ці питання, то я тільки у Вас її знайду."
Бідна Леся. Бідна українська інтелігенція в 1890 році. Ніхто там не чув про Гимни Риґведи. Виявилася гостра ріжниця рівня між Лесею і її літературним оточенням на його висотах.
Мені не вдалося знайти відповіді Драгоманова на цей її лист. Не маємо в Лондоні доступу до архівів, т. зв. "культурні зв'язки" призначені для пропаґанди диктатури і злочинів Москви, а не для кореспонденції учених із бібліотеками й архівами. Навіть книжок не приймають в дарунку і не потверджують отримання. Така безкультурність реклямується як "культурні зв'язки". Але цур їм!
Мусимо обмежитися до того, що знаємо із оголошеної друком кореспонденції Лесі. Отже:
ЛЕСІ СТРАШНО ПОДОБАЛИСЯ ГИМНИ РИҐВЕДИ.
А читала вона їх в уривках "Історії" Менара. Інших джерел вона не мала і не знала. Не знала її мати. "Історія" Менара, як виявиться, не подає бібліографії.
І Леся, якій "страшно" подобалися Гимни Риґведи, не могла прочитати їх більше. Не треба отже далі шукати за джерелами. Треба взяти в руки оцю "Історію" Менара і тоді виявиться, що переклади Лесі є просто перекладами тих уривків, що їй так страшно сподобалися.
Завважмо теж, що це зацікавлення Гимнами Риґведи іде в неї впарі з її відомим замилуванням до етнографії і до старинної культури Геллади.
Пригадаймо собі - із моєї праці "Про світ молодої Лесі" - як то вона із своїм улюбленим братом цілими днями зачитується у матеріялах до української етнографії Чубинського і підручниках до грецької мітології. Оце був її духовий світ. Закріплений на все життя переживаннями в урочищі "Нечімне", яке дало її основу для преславної "Лісової Пісні".
І ось нагло в дозрілому вже віці молодості стрічає вона "Гимни Риґведи", які є для неї об'явленням престаринного світу первісних арійців і рівночасно такою високою поезією.
Звідси те міцне, просте і щире слово: "С Т Р А Ш Н О". Справді страшно кожному, хто пізнає цей світ високих орлиних летів творчої і натхненної мислі прастарих арійських волхвів.
Леся так загорілася цим пізнанням чи радше відкриттям цілих світів старинної релігійної думки, що вона вирішила написати для своїх сестричок цілий підручник історії сходу.
Здавалося б нецікавий предмет. Та не заглядали учені до цієї історії Менара. Вона напевно перестаріла. Так справді, вона перестаріла як історія, але вона не втратить ніколи своєї історичної цінности саме як піонерський курс... порівняльного вірознавства.
Але, крім того, саме в тім підручнику Менара попадемо на слід тих джерел, що в них, уже дозріла духом, Леся знайшла поштовхи і закріплення до своєї духової просвітлености.
В одному ранньому листі, саме із доби, яку досліджуємо, пише Леся із лиману над Одесою, ось що до своєї матері:
"Не забудься, мамочко, прислать мені "Прометея".
Все, що ти писала в листі, конечне, зроблю, та по більшій частині воно вже й зроблене. Чи одержуєш мої листи? Як наші обходили Купала?"
Лист датований 26-го червня 1889 року.
Ось, що інтересує Лесю найбільше. Як наші обходили Купала? Це ж велике свято для Лесі і всієї родини. І ще просить вона свою матір, щоб не забула прислати їй "Прометея".
Про якого "Прометея" мова? Можна б думати, що про "Прометея" Айсхіля. Але ж він був у кожній гімназійній бібліотеці. Був напевно в Одесі.
Виявляється, що той сам Менар, який був автором "Історії", був також автором... "Прометея", написаного й друкованого в 1843 році, себто два роки перед... "Кавказом" Шевченка.
В цій найкультурнішій родині України того часу, в родині де була ця "Історія" Менара..., в цій родині могло й не бракувати його "Прометея", як і інших творів із круга Менара. До цього круга належав Лєконт де Ліль, що є на списку перекладів Лесі. Лєконт де Ліль написав "Поем барбар". Лєконт де Ліль на своїх вечорах читав вільно для зачарованої авдиторії грецькі поеми в оригіналі, а до круга Менара належав також славний Бурнуф, один із найглибших знавців "Риґведи".
Переклади чи уривки самого Менара і саме добір поетичного і найпоетичнішого матеріялу не відбувся без прямої участи Бурнуфа, Бурнуфа глибокого знавця "кулєр мітік" Гимнів Риґведи.
Ми є при джерелах!
 

Про дальшу долю "Стародавньої історії..." Лесі

Ціле українське літературознавство віднеслося якось легковажно до справи "Стародавньої історії східних народів" Лесі. Виглядало так, що це буцім то маловажна справа. Отакий собі підручник, написаний Лесею для своїх сестер. Якась домашня справа не варта уваги літературознавця. Але ж воно не так просто.
Це правда, що підручник написаний із думкою про вплив на свої сестри отого всього вчення, що заключене в "Стародавній історії". Але ж для самого навчання вистачило б зреферувати книжку на кількох лекціях із сестрами дома. Але ж Леся завдає собі труду написати історію у формі книжки. Вона не тільки простудіювала її надзвичайно уважно, але вважала науку із нею такою важливою, що в письмовій формі написала на її основі цілу книжку. Чи вже тоді думала про друк, на це не маємо доказу. Але маємо докази, що думала вона про друк в 1911 році, отже в час близький до смерти. Вона смертельно хвора. Не має часу на маловажні речі. А ось вона викінчує цю свою молодечу працю саме для друку. Прямо для друку. Дає виразні вказівки, як її друкувати. Отже, це не якась маловажна справа самого навчання, але щось, до чого вона прив'язувала велике значення. Щось важного із погляду її ідеології. Значить книжка це не тільки молодечі студії, не тільки шкільне навчання, але щось, що залишало тривалі сліди на ціле життя, на всю її духовість і світогляд. Переклади Риґведи це одна із тих справ, але на тому значення цієї книжки не вичерпується.
Наведім отже її кореспонденцію в цій справі з її сестрою Ольгою.
Із Гелуани пише вона під датою 11-го лютого 1911.
"Люба Лілеєнько!
Я отримала твою картку, а через день і рукопис. Спасибі за те і за друге. Для більшої провірки дальшого курсу я просила пана Білинського (він спасибі йому, часто мене одвідує і книжки приносить), щоб купив для мене нове видання "Maspero Histoire anciens des peuples de l'Orient", а то ще й тут в Гелуані, є дещо підхожого. От так якнебудь, може й сама справлюся без спеціялістів, бо де їх взяти. От я хотіла дати на перегляд спеціялістів по римській історії і мою нову драму, що має появитися у ,,Вістнику", питала такого спеціяліста по всіх усюдах, "но такого не оказалось". Либонь так буде і тепер. Не знаю, де шукати ту книжку "Histoire des anciens peuples de l'Orient, par L. Menard", на основі якої я зложила ці записки. Вона була схована в моїй скрині, але де та скриня? Може тепер знайду її, як буду весною в Києві,..."
Із листа надто виразно видно, що Леся хотіла приготовити до друку свою "Історію" написану в молодості, яку називає "записками". Вона отримала рукопис від сестри Ольги і бажала звірити її з новими виданнями і новими працями на цю тему. Звичайно, в Гелуані були книжки із цієї ділянки про Єгипет і Орієнт, бо ж напевно цікавилися інтелігентніші туристи і гості пансіонів старинностями Єгипту, з якими на кожному кроці стрічалися.
Видно, що впродовж весни і літа того 1911 року вона працювала і над цією "Історією". Ось із датою 1-го жовтня чи таємо в її листі із Хоні до сестри Ольги, дальші відомості про неї:
,,... Тепер я переглядаю "Історію" (вже кінчила "учитись") і як тільки скінчу то пошлю. Назвати її слід "Історія давніх народів Сходу". Зложила Леся Українка по Менару, Масперо і інших." Віньєту я ще не зважила яку, та це робиться наприкінці...".
Отже Леся не тільки думала друкувати свою працю, але дає вже конкретні інструкції щодо її друку. Таким чином манускрипт мусив опинитися в руках її сестри Ольги і напевно це він послужив для видання цієї "історії" заходами саме сестри Лесі - Ольги Косач-Кривинюк в Катеринославі 1918 року.
Але ж ані не увійшов цей її твір у десятитомник, ані не вийшов окремим виданням. Культуроборці не були зацікавлені у такій важливій науковій події, як серйозній праці - хай і компіляційного характеру - пера і труду Лесі Українки.
Підготовляючи до друку свою працю, як бачимо, Леся користувалася працями Масперо. Це один із найвизначніших єгиптологів кінця 19-го століття, справжній феномен знання своєї доби. Маючи 27 років він обняв катедру єгиптології після преславного Шамполіона і Руже, 1870. Гієрогліфи студіював він від... 14 року життя. Список його праць зайняв би декілька сторін. Його "Старинна історія народів Сходу" є вислідом довголітньої фахової праці і енциклопедичного знання предмету. Але саме її фаховість і документальність чинить її важкостравною лектурою. Звідси мабуть жартівлива фраза Лесі: "Уже кінчила учитись".
Ще більше можна навчитись із його супровідного твору, грубезного томища п. з. "Світання цивілізації", увійшли туди усі в той час відомі релігійні тексти Єгипту і Близького Сходу. Це високовартісні переклади цілої бібліотеки писаної клиновим письмом, завершення праці й знання такого високого жреця науки як Масперо.
Його "Історія" й супровідні тексти не обіймають нажаль історії Індії. Масперо не вважав себе спеціялістом у цій ділянці і повністю виключив її із обсягу своїх спеціялізованих студій.
Це важливе джерело для єгиптологічної й асиро-вавилонської частини "Історії" Лесі Українки, але для самих дослідів її перекладів Гимнів Риґведи вона більшого значення не має, крім того, що вносить у знання Лесі широкий порівняльний підклад.
Як бачимо, джерела Лесі першорядного значення і її праця повністю заслуговує на перевидання й досліди. Твори Масперо зазнали численних видань і були перекладені на німецьку й англійську мови. "Світання цивілізації" було і є до сьогодні почитною книгою для любителів старинних релігійних текстів Єгипту та Асирії й Вавилону.
Нас мусить натомість зацікавити глибше "Історія" Менара, як основне і єдине джерело для перекладів Гимнів Риґведи Лесі та її історичнопорівняльного світогляду.
Що було в історії Менара таке, що мало вирішаючий вплив на світогляд Лесі на ціле її життя?
Наші досліди ведуть до особи Менара і його гурту.
 

Люї Менар і його гурт

Це той, що в році 1843 написав свій перший революційний твір п. з. "Звільнений Прометей" - Promethee delivre - під псевдонімом Люї де Сенневій, - Louis de Senneville.
В 1848 р. - в році революцій і весни народів він написав "Пролог до революції".
Menard, Louis: Prologue d'une Revolution, fevrier-juin, 1848.
Рік 1848 це для нашої історії рік проголошення звільнення від панщини в Галичині, факт безсумівно пов'язаний із бурхливими революційними подіями того часу.
За цей твір і участь у бурхливих подіях 1848 р. був Менар засуджений на 15 місяців тюрми і 10.000 франків кари. Це змусило його до втечі до Бельгії, а далі до Англії. На еміґрації Менар пізнав між іншими Блянкі, який домагався звільнення тодішньої Польщі від царсько-московської окупації. Це домагання і широка акція в тому напрямі була очевидно пов'язана із діяльністю польської еміґрації.
Щолиш амнестія в 1852 році дозволила Менарові вернутися до рідної Франції і тут продовжувати свою напосильну і плодовиту творчість.
Леся Українка живо цікавилася історією цієї революції.
Вернувши до Франції, Менар витворює довкруги себе осередок великих просвітлених. В цій частині життя важливою була для нього його співпраця і дружба із Лєконт де Ліль. Вистачить пригадати собі головні твори цього великого поета і гуманіста, щоб зрозуміти духову спорідненість обох цих велетнів. А ось ця пригадка:
Leconte de Lisle, Charles Marie Rene:
Poemes antiques, 1852
Poemes barbares, 1862
Poemes tragiques, 1884
Переклади із Теокрита, Гомера, Гезіода, Айсхіля, Софокля, Еврипіда, Горація й інших.
Лєконт де Ліль і Менар були геніяльними знавцями грецької культури і філософії.
В цьому крузі влаштовувалися літературні вечори. Там Менар і Лєконт де Ліль читали грецьку поезію, а авдиторія заслухувалася так, немов би це для них сучасна поезія Бодлєра, який теж бував між ними. Цьому читанню прислухувався пильно молодий тоді Ередія (Jose Maria de Heredia) .
Частим гостем в цьому цікавому товаристві бував такий титан знання, ерудиції і творчої мислі як Ернест Ренан. Це той, що знайшов Божественне в Людині. Між ними був теж славний Євген Бурнуф, досконалий знавець "Гимнів Риґведи" і напевно в часі таких вечорів був зредагований вибір тих натхненних гимнів, що будуть ближчим предметом нашого досліду. Про цього Бурнуфа говорить уже Менар у своїй "Історії". Він згадує про нього як про ученого, який відчитав ориґінал Авести і зумів ствердити близьке споріднення мови Зенд із Авести із санскритом.
Заввага:
De nos jours, Eugene Burnouf parvint a dechifrer le text original et fit connaitre l'etroite parente de la langue du Zend Avesta avec le Sanskrit. (Menard, Histoire...)
Цей гурт поєднував, отже, знавців старинних мов, культур, а зокрема релігій, то ж нічого дивного, що саме порівняльне досліджування старинних релігій буде головним предметом "Історії" Менара. Я припускаю, що важливе ствердження щодо тісного споріднення слов'янських мов із санскритом було тут висловлене саме Бурнуфом. В історії дослідів Риґведи Бурнуф відомий як дослідник мітичної закраски, як основи цих старовинних текстів.
Нас цікавить однак перш за все сама постать Менара, як автора "Історії". Саме перечислення його творів дасть нам уяву про душу його індивідуальности і творчости. Завважимо, що це ум пребагатий і всесторонній.
Серед його наукових досягнень записаний на його ім'я винахід кольодіюм. Це тільки приклад його всесторонньости.
Для нас найважнішою буде саме ця історія народів, що стала основою для праці Лесі і її тривалого зацікавлення культурами і релігіями Сходу.
Louis Menard: Histoire des anciens peuples de l'Orient, Paris, 1883.
Історія Менара документована понад 500 ґравюрами головно із релігійного життя Єгипту, Близького і Середнього Сходу, як теж із Індії. Рівночасно в творі повно наведень із текстів священних книг, які в тому часі були доступні для Менара в перекладах.
Із Гермесом Тричі Могутнім стрічаємося вже на першій сторінці його історії. Там же він наводить і відсилає читача до свого перекладу творів Гермеса Трисмеґістоса, як до "святої книги єгиптянців". Цьому перекладові присвячений окремий розділ в частині обговорення єгипетської релігії (Ст. 176 і далі). В цьому ж розділі Менар піддає рівночасно критичній аналізі ті відомості про цю релігію, які відомі із Геродота, Плютарха і інших.
Звідси Леся вперше познайомилася із світом різних вірувань і філософій, а зокрема із порівняльною методою дослідів культури. Менар був для Лесі також першим критичним джерелом для вивчення ранньої історії християнізму.
Знаємо, що в листах до Кримського вона виразно заявить йому, що доглибно вивчала цей період початків християнізму. Менар був тут першою книгою в цьому вивчанні ще із часу перших поривів Лесі до світу мислі.
В дозрілому віці вона в певному тоні заявляє Кримському, що вона знає цю добу і саме ці її студії були основою для її геніяльної релігіознавчої поеми п. з. "В катакомбах".
Короткий перелік творів Менара дасть нам уяву про його світогляд. Отже:
Menard, Louis: Polytheisme hellenique
- " - Les Reveries d'un paien mystique
- " - Catechisme religieux des Libers Penseurs, 1875
- " - L'Histoire de Grecs, 1884
- " - Etudes sur les origines du Christianism, Paris, 1896.
Один із своїх творів присвячує Менар Ґарібальді, як чемпіонові демократії в Европі. Ґарібальді це, як відомо, визволитель Італії, отже демократію, себто владу народу, розумів Менар перш за все як його державно-національну волю.
Цю ідею, ідею волі народів, боронить Менар ціле своє життя.
Очевидно не від Менара вчилася Леся цієї ідеї. Але середовище, яке за рідну її ідею визнавало й обстоювало, не могло не бути для неї симпатичне.
Наявність і живучість цієї ідеї в найвищих ідейних кругах тодішньої Европи могла тільки скріпити власну непохитну віру Лесі в її боротьбі за визволення України.
Із творів Менара, крім його "Катехізму для вільновіруючого", мала для пізнішого розвитку цього руху, як теж зокрема для теософії його праця про Гермеса Тричі-Могутнього.
Menard, Louis: Hermes Trismegiste, traduction complete precedee d'une etude sur l'origine des Livres hermetiques par..., Paris, 1866.
Ця його праця була нагороджена Французькою Академією. Вона заключала довші фраґменти писань літератури, яка так і зветься "герметичною" від імені "Гермеса", себто література для втаємничених просвітлених, в кругах яких вона зберігалася, плекалася і жила. Не була вона таємною в дослівному значенні, бо ж діждалася численних видань у 15-ому і 16-ому столітті. Сама постать Гермеса Тричі-Могутнього сталася легендарною, а що до дати основної частини цієї літератури існують до сьогодні спори між. ученими. Сам Менар відносить ці твори до першого століття по Христі.
Ми не маємо певности, чи Леся читала цей його твір, але вже в самій "Історії" Менара є про нього довший і добре написаний розділ. А тут уже ми певні, що Леся цей твір не тільки докладно вивчала, але возила із собою і він був "десь у якійсь скрині", очевидно скрині із книжками, які возила із собою до Києва. А це напевно вистачило їй для загального знайомства із цим напрямом думки в історії релігій, зокрема вчасного християнізму, а взагалі в історії творчої і вільної філософсько-релігійної мислі.
В цій праці нас цікавить однак ближче розділ про саму "Риґведу". Мусимо відмітити, що як на той час цей розділ написаний і фахово і прекрасно. Стрічаємо в ньому не тільки вплив Бурнуфа, але прямо його погляди, чи можливо докладно його висловлювання в крузі тих втаємничених чи просвітлених, що їх імена ми вже вище навели.
Читаємо там:
 

Відомості про "Риґведу" у Менара

"Спільнота походження індо-европейських народів засвідчена наведеннями, які стверджено між їхніми мовами, їхньою релігією і деякими їхніми звичаями, хоч ні один із них не зберіг пам'яти про це їхнє спільне походження.
Галузь санскритська, яка вважається похідною із родини, пройшла крізь верхів'я Гінду-Куш і розлилася в долині ріки Індус, а далі в долині Ґанґи і розпростерлася майже у цілій Індії.
Відгалуження Зенд зійшло у Бактріяну і поширилося в Медії і Персії. Гимни Риґведи не затримують ніякої згадки щодо цієї первісної батьківщини."
(Це ствердження, як і деякі інші не зовсім вірні, але тут не місце на їх розгляд, а тільки для ствердження, як тоді думав Менар, а за ним і Леся Українка. Отже читаємо далі:
"Тільки Західні Арійці або Іранці зберегли пам'ять цієї старинної Аріяни, якої ім'я перенесли у околицю більше на південь.
Арія авторів грецьких міститься поміж Бактріяною і Персією. Згідно із Геродотом Медійці називали себе давніше Арійцями.
Можна творити тільки здогади про походження племен, які поширилися в Европі."
Слідує здогадний перелік цього розповсюдження і там же стрічаємо слідуюче важливе ствердження відносно Слов'ян:
"Слов'яни через свою мову дуже близьку до санскриту виявляють найближче споріднення із Арійцями з Індії. Те саме треба, мабуть, сказати про відгалуження пелязґійське і грецько-латинське. Право Ману вичислює Яванів - себто Ійонійців - між родами кшатріїв (себто касти лицарів, заввага В.Ш.), які втратили свою касту через незберігання обрядів".
Отже стрічаємо тут важливе усвідомлення сильної споріднености слов'янських мов із санскритом. Менар, як і інші лінґвісти того часу, ще зовсім не здає собі справи із важливости цього ствердження "сильної споріднености слов'янських мов із санскритом", але вже тут світає думка про якусь надзвичайну старинність цих мов. Це споріднення поставлене тут поруч із невідомою ближче мовою пелязґів, себто населення теренів Греції попереднім населенням, чи теж із грецько-римським відгалуженням. Пов'язані із тим ствердженням конечні висновки щодо датування такого старинного мовного періоду не було висунене тодішніми вченими, хоч воно само собою напрошувалося і Леся легко могла дочитати собі цей висновок про надзвичайну старинність її рідної мови.
Але не менше враження на світогляд Лесі мусила викликати знаменита характеристика світогляду старинних арійців, так як цей світогляд і їх віра відбиті й закріплені у Риґведі, найстаршим щодо часу пам'ятником арійської віри й релігії.
Стрінемо тут подивугідні рівнобіжності із тим світоглядом, що його відтворює Леся в поетичній формі у її "Лісовій Пісні".
Але читаймо наперед уважно текст Менара, напевно написаний під впливом Бурнуфа:
"Першим предметом мислі усіх народів була релігія. Найстарші священні книги Індії, Риґведа, себто зібрані гимни, дають нам змогу пізнати постання і первісну добу релігійного почування як теж народження мітології, яка є мовою релігії. Природою мітології є представлення космічних потуг за допомогою образів зачерпнутих із життя людини.
Для модерної людини Природа є тільки збором предметів, а саме предметів непродуховлених. Але для молодих рас все те, що рухається є живе та все і всюди Мисль одухотворює матерію. Нема нічого мертвого у світі, немає теж тіла без душі. Небо, земля, вітри, ріки, зорі, хмари мають так як ми розум, волю і свідомість їх життя. Людина не відріжнює свого існування від існування Природи, яка колише чоловіка у своїх раменах і живить своїм молоком.
У рухливому і змінливому видовищі з'явищ первісний чоловік вбачає таємні сили, які він називає Богами. Він відчуває їх у собі і поза собою, він їх бачить і чує, він віддихає ними. Кожний рух, кожне враження напоює його Божественним життям."
Стрічаємо і дивуємося. Це ж найвірніша характеристика світогляду персонажів Лесі Українки із "Лісової Пісні".

Лукаш: А я й не знав, що в них така розмова.
Я думав - дерево німе, та й годі.
Мавка: Німого в лісі в нас нема нічого.
...


Лукаш: А ти давно живеш на світі?
Мавка: Справді, ніколи я не думала про те...
(задумується)
Мені здається, що жила я завжди...

І далі Леся відслонює таємниці життя Природи у різновидності її одушевлених істот і з'явищ. Усе живе в "Лісовій пісні", докладно так, як в описаному Менаром світогляду Риґведи і докладно так, як... у поетичному й віровому світогляді старослов'янської віри, з якою Леся була знайома із її студій і замилування до народної мудрости. Народна мудрість зветься чужим словом "фолкльор". Тут замилування фолкльору Лесі знаходить філософське і релігійне обгрунтування.
Нарешті ми дома!
Розуміємо тепер, чому ці гимни подобалися Лесі так "страшно". Справді страшно заглянути у цю прірву, яка ділить т. зв. "модерний світогляд" матеріялістично думаючої людини.
Страшно, що Леся понад цю прірву пройшла так легко, без бою і без вагання знайшла мудрість і красу у всьому тому, що крилося за мудрістю ідеалізованої постаті дядька Лева чи Лісовика із "Лісової Пісні".
Подібний світогляд, а зокрема розуміння Природи, стріне Леся у романтизмі, головно в романтизмі типу Новоліса.
Все це разом дише високою і чистою поезією. В Риґведі, в українській народній мудрості, в філософії романтизму й ідеалізму, знайде Леся "дійсність" оцього світогляду, а головне світовідчування, в якому уся Природа живе повним життям, хоч і форма і зміст свідомости є тут ріжні від нашого людського світу. Саме зудар цих ріжниць показує вона так блискуче у вступі до драми, в розмові Лукаша з Мавкою. Ці ріжниці розвиваються далі у драматичний конфлікт між Мавкою і її світом та світом Матері Лукаша й Килини.
Не тут місце на аналізу самої драми. Я вказую тільки на одне із важливих джерел, що мали вплив на формування світогляду Лесі. Вважаю цей факт повністю доказаним так її кореспонденцією, як і самою творчістю, як і врешті тим фактом, що до цього тору вертає Леся під кінець свого життя і викінчує його до друку.
Наближуємося до самих перекладів Лесі із Риґ'веди.
Отже Менар розвиває далі наведені погляди па численних прикладах і наведеннях із текстів Риґведи, а далі подає щось у роді зразків цілих гимнів чи довших із них фраґментів.
Саме ті наведення переклала Леся.
Не маючи уяви про правдиву форму ведійської поезії, вона вжила достойного клясичного гексаметру, - дуже щасливо, так що із поетичної прози Менара постала правдива метрична поезія перекладів Лесі.
Наведемо, отже, далі ці фраґменти Менара і порівняємо їх із перекладами Лесі.
Думаю, що тепер ані читач, ані дослідник уже не матиме сумніву про те, що у світлі наведеної кореспонденції Лесі і зіставлення текстів, що слідує далі, маємо право рішуче ствердити, що єдиним джерелом для перекладів Лесі Гимнів Риґведи були оці фрагменти Менара, що до їх розгляду приступаємо.
 

Переклади Лесі Українки і тексти Риґведи

Зачнемо отже від першого із берега тексту Менара: Це буде гимн до Богині Світання. Ми вже знаємо, що в Природі, як її бачила, сприймала і розуміла людина Віри Риґведи, усе є живе і творче. Усе є уосіблене і свідоме. Отже і чудесне Явище Богині Світання є для неї Дійсністю, а саме Живою дійсністю Проявленого Світла. Ми не здивуємося, що Богиня Світання буде споріднена із іншими Світлоносними і Світлодайними Істотами, що їх назвали віщуни Богами, або по-санскритськи: ДЕВАС.
Наведемо текст перекладу Лесі Українки:
 

ГИМНИ ДО РАННЬОЇ ЗОРІ
І
[R. V. 1, 123]

В повіз великий богині щасливої впряжені коні.
Всі несмертельні боги посідали в той повіз.
Славна з'явилась богиня, живуча в повітрі,
з лона темноти з'явилася людські оселі красити.
З цілого світу найперша встає вона й шле нам здалека
пишні дари. Народилась зоря молодая, новая,
будить створіння, найперше приходить на поклики ранні.
В наші оселі несмертна зоря завітала,
нашу хвалу прийняла в високостях повітря,
вільна, осяйна іде, щедро сипле розкішнії скарби.
Наче дівчина струнка, так, богине, ідеш ти
хутко на наші поданки. Всміхаючись, ти, молодая,
линеш раніше від сонця, осяйнеє лоно відкривши.
Наче дівча молоденьке, що мати скупала, така ти;
бачим блискучу красу твого тіла! О зоре щаслива!
Ясно палай! Ні одна ще зоря не була така гарна!

З черги я дозволю собі навести мій переклад цього гимну із санскритського оригіналу за текстом Макса Мюлера із уваженням коментаря Саяни:
 

Гимн до Богині Ушас

(Риґведа 1.123.)

Запряжена широка колісниця Жертви,
Станули на неї безсмертні Богове.
Із теміні встала могутня Добровлада,
Щоб добром сприяти людським оселям. 1.
Скоріше від усіх істот вона розбудилась,
Творить Добростан, висока, вседосяжна,
Новостворена, всеюна, із висот споглядає.
До нас на утреню прилинула перша. 2.
Коли мужам сьогодні ділитимеш блага,
Щедро смертним, о Богине, Утро, благородна,
Нехай Всевладний Всеоживитель
Прикличе тут Пречистого Сонце-Бога. 3.
До кожної господи вітає Непоборима,
В кожний день приносить свою Слово-Істоту,
Всенаново до мети прилітає Блискуча,
Повсеранньо дає нам свої благодаті. 4.
Сестро Благобога, рідна Варуни,
Будися найперша, Добромисла Утро!
Хай ззаду остане той, що Зло затіяв,
Хай переможе колісниця Жертви! 5.
Вгору піднялися пісні, вгору розлилися жертви,
Вгору вогні розпламенілись
Дари запроторені в темряві
Виносить вгору Утра на .з'яву! 6.
Північ відходить, а День надходить,
Стрічаються дві частини Доби, різновидні,
Ясність Дня прогнала у темінь Темноту!
В полум'яній колісниці появилася Утра! 7.
Сьогодні вони однакові і завтра однакові
Виконують тривале Право Варуни,
Бездокірно тридцять шляхів, один за одним,
Кожного дня свою мету досягають. 8.
Вона є та, яка знає назво-мету дня першого,
Світла, сяйво-одежна, вродилася із Темноти.
Молода Дівиця не порушить наказу Права,
Із днини в днину приходить у визначене місце обрію. 9.
І так як молода Дівиця, горда своїм тілом,
Ти ідеш, о Богине, назустріч Богові, що тебе він прагне,
Із усміхом обнажуєш перед ним свої груди,
Коли ти розблиснула на Сході. 10.
І такою прекрасною немов молодиця,
Яку мати виряжала, ти обнажуєш своє тіло.
Красуйся, світися, о Утрене, ти щастєносна,
Тобі не дорівняють інші Світання. 11.
Несуть їх коні вогненні й корови, благоносні,
Із Сонцем навперегони приходять
Утреньки і відходять
І приводять нам щастєприносні назвобутності. 12.
О, ти, що все єси послушна Променеві Права,
Надихни нас блискучими думками,
О, Утрене, просвіти нас сьогодні нам ласкава!
Хай стануться блага і нам і друзям нашим! 13.

Що ж бачимо?

Так французька передача змісту як і переклад Лесі, що вірно за нею слідкує, відтворюють тільки малу частину могутнього струменя поезії, який аж дзвонить у цілому гимні.
Менар передає тільки ту частину, яка є безпосередньо зрозуміла для сучасного читача без довгих пояснень понять, світогляду, світо-образу почитателів Утрені три тисячі років перед нашою добою. Читаючи цей упрощений переклад, отримуємо вражіння, що маємо до діла із примітивним світоглядом людини т. зв. "Природи", що просто захоплена красою уосібленого Світання у виді Утрені. Але ближче вникнення в текст покаже нам, що тут розвинена ціла система.
Є Закон Варуни над усім. Є визначені дороги і часи. Утреня їх слухає, вона їх не зрадить. Вона все нова, але все та сама у своїй істоті. Стрічаємо тут важливе філософсько-релігійне поняття, що вимагає глибокої вдумчивості, щоб його зрозуміти.
Безпосередньо зрозумілою є її пишна краса, її свіжість і розцвіт. Ця частина не вимагає коментарів. Відмітьмо хіба виряження матір'ю на весілля, що нагадує нам і наші народні обряди. Відмітьмо сміливість обряду і сміливість дівиці впевненої своєї краси і чару.
Але ж її Краса і Чар є тут Красою і Чаром цілої пробудженої Природи.
Ціла низка словопонять Риґведи є неперекладна на сучасну мову, бо обсяг значення і зміст тут ріжний від слововизначень сьогодні. Буцім то "ті самі слова", але ж інший зміст був пов'язаний із ними у світі понять віруючих Риґведи. Я старався передати їх словозложеннями, що віддають їх глибший зміст, а не тільки саме слово за словником чи популярними перекладами. Дещо глибшою, хоч усе ще не вичерпуючою аналізою тих словозначень я займаюся в моїй окремій праці про "Утреню". Тут підкреслюю тільки, що є помилкою численних дослідників вважати світогляд Риґведи примітивно-первісним. Ні, він вже має за собою тисячі років розвитку. Не менше розвинений є сам ритуал жертви, нерозривно поєднаний із гимном. Але ж тут сам читач зрозуміє із натяків гимну, коли виливається проливна жертва на жертовний вогонь, що ясно горів того ранку, коли надхненний жрець уперше виголосив цей прекрасний гимн.
Зачинаємо розуміти, чому ці гимни подобалися Лесі "страшно". Яка шкода, що в той час глибші студії не дозволили їй відчути усе безмежне багатство усіх 1028 гимнів вибраних і зібраних у цьому безсмертному архитворі.
Черговий гимн у Менара і у Лесі теж присвячений тій самій Богині Утрені, по-санскритськи Ушас. Добре вибрав їх Менар, чи радше Бурнуф, - як я думаю, - бо справді гимни до Ушас може найкращі саме із поетичного боку і найлегше зрозумілі саме як поезія. Поетичний напій численних інших гимнів, як гимнів до Громодержця, надто міцний для розніжненого вуха читачів 20-го століття. Крім того ці гимни рясніють від міцних порівнянь і наведень мітологем сприйнятливих тільки для тих, що глибше увійшли у світ віщунів Риґведи. Отже милуймося поезією Світання. Переклад Лесі:
 

II
[Е. V. 1, 113]
На ранні молитви до неї. (Прим. Лесі Українки).

Світло лагідне займається, промінням красить всю землю.
Слово й молитву провадить зоря, сипле барви блискучі,
і одчиняє ворота деннії. У сні всі лежали;
ти ж сповістила, що час нам повстати, життям утішатись,
час нам приносити жертви і дбати про власний достаток.
Темрява скрізь панувала; зоря ж освітила край неба
і до живих завітала. О дочко небес, ти з'явилась!
Ти, молодая, серпанком блискучим укрита!
Скарбів наземних усіх ти цариця! Ідеш ти
вслід за минулими зорями, ти ж і найстарша
зір всіх прийдешніх, зір вічних. Іди веселити живучих
і оживляти умерлих!.. Зоря відколи нам сіяє?
Зорі сіяли нам досі і потім сіяти нам будуть.
Сяя зоря в свою чергу сіяє для нашого щастя.
Вмерли ті люди, що бачили сяйво предвічної зорі,
бачим зорю ми сьогодні, судилась же й нам тая доля,
згинуть і наші нащадки, що зорі прийдешні побачать.
В давні віки красно-пишно зоря променіла; сьогодні
щедро нам світить, і потім блищатиме ясно.
Смерті нема їй, ні старощів, завжди в промінні приходить.
Повідь огнисту зоря розливає в долинах небесних.
Темряву чорну жене промениста богиня.
В повіз чудовий запряжені коні червоні. Вже їде
світ весь будити зоря. Вставайте! бо знову з'явився
нам дух життя, щоб усіх оживляти! Ось темрява гине,
день наближається! Час до роботи прийматься! Час жити!
Мати богів! ясне око землі! вістовнице поданків!
Зоре прекрасна! Світи нам і зглянься на наші поданки!
Славу нам дай, ясна зоре, ти, радоще світа!

Слідують два фраґменти із гимнів до Аґні, себто Бога Вогню. Саме слово АҐНІ відповідає протослов'янському ОҐНІ, із якого розвинулися рівнобіжно дві форми - українська ВОГНЬ, ВОГОНЬ і польська ОҐЄНЬ. Існує ще українсько-галицька відміна у виді "ВОГЕНЬ", яку стрічаємо у Франка.
В латинській мові слабе "а" на початку слова дало "і" - отже "ІҐНІ-С". Похідними і спорідненими формами в інших мовах не можемо тут займатися. Я навів цю етимологію для прикладу з уваги на її очевидну прозорість і легкість зрозуміння.
Божество Вогню було в розумінні віри Риґведи найближче до людини, до родини і до її життя, подібно як у староукраїнській вірі ДАЖБОГ.
АҐНІ-БОГ-ВОГОНЬ супроводжає всяку жертву і все наше життя. До нього далі так звикли, що забули про його Божественну Природу і став він "звичайним" "вогнем". В Риґведі одне і друге значення нерозлучне і нерозривне. Звідси в перекладах Богоназва АҐНІ може бути раз переведена як "Вогонь", себто "Жертовний Вогонь", а раз як "БОГ-ВОГОНЬ", або вірніше "ВОГОНЬ-БОҐ". Але ж європейські перекладачі забувають, що це розщеплення значень є сповидним, спричиненим розумінням цього слова в Европі 19-го і 20-го століття, коли слово-звук "Вогонь" був пов'язаний із значеннями як "вогонь т.зв. фізичний", або "щоденно-з'явищевий" і через те стало для нас далеким і незрозумілим саме онтологічно-релігійне значення цього слова. Звідси сповидна "двозначність" цього слова. Ще гірше, коли таке неусвідомлення семантично-релігійних визначень і навантажень слова веде у перекладах до тенденції звести це значення до т.зв. "реального значення", яке на ґрунті ориґінального його значення немає змислу.
Бо ж у дійсності ВОГОНЬ був від свого народження в житті людини Даром Небес як і саме Божество, яке є Природою Вогню, себто у Вогні-Перебуваючий БОГ-ВОГОНЬ, далі БОГ ЖЕРТВИ, який передає Жертву іншим Богам і сам в ній вічно участвує. Звідси Всеспасенний Бог Благовісної Жертви, як у своїй окремій Природі Божества.
 

ГИМНИ АҐНІ*

Батько всієї родини приносить поданки.
Агні швидко біжить по всім вітті кострища.
Вже не такий він слабкий, молоденький, як був на пачатку,
в час, як дві матері** його на світ породили,
Хутко він займе ті гілочки, ще не доткнуті.
Шириться, стелеться, кинувсь на гілки найвищі.
швидше, все швидше... он кинувсь на нижчії знову.
Гляньте, як раптом Агні боговитий змінив свою постать!
Вітром розмаяний, в'ється, тріщить, гоготить і вирує,
ділить свій пломінь, і палить, і чорні сліди полишає.
Мчить наче повіз, червоним пломінням вже неба сягає.
Швидко від сяйва його никне темрява, наче ті птахи,
що поспішають сховатись від сонця упалів.
Вчуй нас, ти, боже поданків! Ти маєш прекраснеє світло,
коней прудких, пишний повіз ти маєш!
Мудрий, щасливий ти, Агні! о, зглянься на наші благання!
О, допровадь нас скоріше до щастя й багатства

* Агні - вогонь. (Пояснення Лесі Українки в "Стародавній іс.торії східних народів").
** "Дві матері" - тож саме ті дві тріски "Афані" та "Праманта", що з їх витирається святий вогонь. (Прим. Лесі Українки).

 

II
[R. V. 2, 4]

Ясного Агні для вас викликаю, господаря люду,
ми його хвалимо в гимнах, поданки даємо,
він же на світі держить все створіння й богів усіх вічних.
Любо нам бога такого хвалити, що всім дає щастя,
любо дивитися, як він росте, як він сяєвом грає!
Полум'ям має на вітті, мов гривою в повозі кінь.
От, роз'ярившися, дерево їсть він і жевріє-сяє.
Наче вода, він біжить і гуде, наче повіз.
Палячи, стежку лишає він чорну. Він вабить, мов небо,
що усміхається ясно до нас із-за хмари.
Він по землі розстеляється, й землю він палить,
він розбігається врозтіч, неначе без догляду стадо.
Агні, розкинувши пломінь, пече, пожирає ростини!..
Дай нам, Агні, товариство хоробре й багатство щасливе,
дай нам хорошу сім'ю і великі достатки!

В наведених фраґментах так Менар, а ще яскравіше Леся, уникає всіх теологічно-мітологічних елементів ориґіналу. За це з усією силою і прозорістю промовляють до нас саме поетичні елементи гимнів, в нашому випадку поезія Вогню, - як збір поетичних порівнянь і метафор. І знову стрічаємо ріжницю в сприйманні метафори. Для нас це тільки поетичне уна-гляднення "з'явища вогню", як наприклад в образі "червоної гриви розвіяної у вітрах летючого коня", чи численними іншими. Стрічаємося з подивугідним багатством поетичної уяви і візії поета. Але це все для віруючих є наближенням до пізнання Природи, себто Істоти Вогне-Бога, у його многопроявності і многовидимості. Питанням сприймача світу й Божеств займаюся в моїх працях і студіях Гимнів Риґведи. Тут відмічую, що навіть суто-поетичний зміст Риґведи має інший зміст в системі світогляду нашого сьогодні чи віруючого часів Риґведи.
Ще яскравіше виступить ця ріжниця між з'явищем і його Бого-істотою в черговім гимні присвяченім Богові Індрі. Пояснювальне слово "Бог" уживане мною часто для підкреслення Богоістоти назв ужитих для Богоокреслення є насправді зайве. Подаю це тільки для підкреслення цього змісту для західнього читача. Аґні, Індра, Варуна, Сурія належать до кляси істото-понять, що звуться в оригіналі ДЕВАС, а це означає, якщо можна осмислити це значення в невірному перекладі - СВІТЛИСТІ, або Світлоістоти. Всі вони споріднені саме їх Світлометафі-зичною Природою, а рівночасно є вони Космічним Явищем Світло-Істоти в її многопроявності і многовидності, а по суті Єдиної в Істоті. Тут знову схематично-понятеві і значенево-словні способи думання модерної людини стають у гострій перешкоді для зрозуміння сутности "Світлистих" або Божеств старинного світу.
Стрінемо в черговому гимні найпопулярнішу і найріднішу із тих Світло-Істот, а саме Постать Індри, який являється національно-расовим Богом індійських арійців. Це Божество є і було почитане під ріжними назвами в усіх індоєвропейських народах. Індра - це Змієборець усіх індо-европейських вірувань і мітологій.
Оригінал гамну вичислює численні його геройства, але докладніше спинюється на найважнішій його перемозі над Драконом, в оригіналі АГІ, що має теж інші назви, з них найбільше відома назва Вритри.
Епітет Індри як Поборника Вритри, - "ВРИТРАГАН" - стрічаємо в староіранському пам'ятнику Авести у словоформі "ВИРИТРА-БГНА". Це тільки одне із яскравіших засвідчень старинности культу Бога-Змієборця, Бога Визволителя Рік і Вод, Бога Поборника Теміні.
В наведеному гимні стрічаємося однак їз високорозвиненою теологією феномену Боротьби Світла із Темінню. Боротьба із Драконом Вритрою стається тут Космічною Боротьбою, Темнота Хаосу панувала над Всесвітом. ІІрапотвора була Зло-З'явою, що темними силами своєї Магії панувала над Всесвітом. Тут мимоволі насувається подібність цієї концепції до панування зловісної ТІЯМАТИ над світом Богів у асирійсько-вавилонській мітології. Але такі порівняльні ствердження вимагають глибшої і довшої аналізи.
Тут стверджуємо, що Індра, вбивши Прапотвору, тим самим зміг зродити Сонце, Небо і Ранок. Світ Світла повстав через перемогу Світло-Володаря. Його Світло і Світотворча Потуга втілена в його Громовницю. Громи родять Світло і Потугу. Це щоденне спостереження, зокрема сильне у підтропічних зонах, осмислене тут як Космічна Сила, свідома і світотворча.
В рішаючому моменті цього Космічного Бою Індра мусив сам втілитися у свою Громозброю. Він став віссю цієї Громозброї, "малий, як кінський волос". Громовницю Індри - Ваджру - уявляли собі як подвійний Тризуб. Середня його вісь символізувала "вистріл", що пробивається між двох рамен, а далі чотирьох рамен пізнішої "клясичної" Ваджри. В цьому гимні стрічаємо преглибоке метафізичне утожсамлення цієї Осі із самим Божеством. В цій бо Осі зосереджується вся його Потуга до вирішального удару, смертельного для ПРАПОТВОРИ.
Стрічаємо тут теж один із найвчасніших мітів про втілення Індри. В пізнішому Брагманізмі знайдемо дев'ять "клясичних" втілень Вішну, із яких кожне рятує світ і людство від смертельної заглади. Ця мітологія в добі Риґведи має своє праджерело у втіленнях Індри, як наприклад у Сокола, що здобуває з небес галузку Соми, чи теж втілюється в численні постаті віщунів і героїв. Тут творча мисль віщунів сягає дуже глибоко у Сутність Світло-Світу, вбачаючи його основу саме у Громовниці Індри. Звідси розуміння Індри Громодержця, як Володаря Богів, як Праджерело Світло-Світу. Паралелю до цього культу знаходимо в культі Перуна-Громовержця в Україні в добі її лицарського героїзму.
Було б неможливим зрозуміння цього гимну без Ідеї Втілення Індри. Однак дотеперішні дослідники виразно не розуміли цієї ідеї, ані теж цього гимну. Для них було незрозумілим, що Ідея Втілення Бога, зокрема втілення в Людину є прастаринною і стрічаємо її всюди в мітологіях пов'язаних із прото-індоєвропейською стадією культури і віри. Це отже спільна спадщина протоіндоевропейської релігії. Далі ця одідичена мітологія набирала ріжної закраски чи конкретизації в ріжних родинах і галузях. Її сліди стрічаємо виразно ще в староукраїнських билинах.
Вперше в історії перекладів Риґведи впроваджую таку інтерпретацію цього гимну, а зокрема його 12-ої стрічки. Ширша аналіза, як теж численні порівняльні аналогії вимагають окремої праці. Але вже тут, у пошані для духовости Лесі, впроваджую це розуміння улюблених нею гимнів. Не можу теж просто із методології досліду не спинитися над відношенням її перекладів до самого оригіналу. Роблю це з надзвичайною приємністю, бо Леся відчула глибші зложжа старинної мудрости в цих гимнах і тільки жаль, що Драгоманів не міг вказати їй на дальші джерела для її пробудженого ентузіязму.
Однак ми вже знаємо, що знайомство із світом Риґведи, зокрема із ясних коментарів до наведених гимнів в "Історії" Менара, - які тут трудно навести в цілості, залишили тривалі сліди у її світогляді і поетичній скарбниці.
Пригляньмося отже з черги версіям цього гимну з Менара в Лесі і моєму перекладі. Повний зміст цього надхненного гимну є трудний. Описана тут боротьба є синтезою кількох мітів. Це все було безпосередньо доступне для духовости віруючого Риґведи. Він відчував тут вітер нових ґенезійських об'явлень. Повне вникнення у цей світ можливе тільки у основних студіях. Звідси наші перекладачі, Менар і Леся, сильно скорочували цей найцінніший зміст релігієтворчого гимну.
 

ГИМН ПРО ПЕРЕМОГУ ІНДРИ НАД АГІ*
[R. V. 1, 32]

Маю співати про ту перемогу, що вчора одержав
Індра-стрілець. Переміг він Агі, розділив усі хвилі,
визволив він з гір небесних потоки... І ринули води...
Як до обори корови біжать, так летять вони в море...
Індро! Подужавши первістня хмар, ти розбив єси чари
тих чарівниць, народження дав сонцеві, місяцю й зорям!
Перед тобою твій ворог зника... Індра вдарив на Вритру,
то ж найхмарніший був ворог. Потужним смертельним перуном
він йому тіло розбив. Мов підтяте сокирою дерево,
долі простягся Агі. Наче прорвана гребля, лежить він,
водами вкритий, а там тії води утішили серце,
Врітра колись їх держав у своїх величезних обіймах,
отже, Агі подоланого давлять, вони і стискають.
Кидають вітри турботні, буйні тіло Вритри, і води
І топлять його, він тепер така річ, що і назви нема їй!..
Сон, вічний сон покрива тепер ворога Індри!..

* Індра - небо, Агі, або Вритра - чорна хмара. (Пояснення Лесі Українки з "Стародавньої історії східних народів").

 

ЯДРО ВСЕСВІТУ
(Риґведа, 1.32.)

Геройства Індри тепер проголошу, -
Їх споконвіку довершив Громодержець;
Вбив Дракона і пробив вихід водам,
Розбив горам їх печери таємні. 1
Вбив Дракона, що на горах розлігся,
Тваштар викув йому Ваджру гримучу;
Мов корови, що зо стаї зірвались,
Погнали води до моря ревучі. 2
Буй-Тур потужний вибрав собі Сому,
В Жертві Трисвітлій пив Напій Натхнення,
Громометну Ваджру вхопив у долоні,
Вбив первовічну Змію-Прапотвору. 3
Коли ти, о Індро, вбив Прапотвору,
Тоді Зло-З'яви розбив ти Зло-Магію,
Тоді зродив ти Сонце, Небо, Ранок, -
І ворога ти не знайшов, Ласкавий! 4
Убив Вритру, лютого Гнобителя,
Розгромною Ваджрою, Каральною,
Мов колоди зрубані сокирою,
Лягло плазом на землю Зміїще. 5
Зухвалий Змій визвав Індру до бою,
Прозвав "трусом" Звитяжного Героя,
Та не встоявсь у зударах їх зброї
І звалився, загативши річища. 6
Без рук, без ніг ще боровся Чортяка,
Зламав хребет йому Ваджрою Індра.
Різанець думав із Буй-Туром рівнятись
І ліг Вритра на куски порізаний. 7
Зросли в озера заперті потоки,
Поплили вільні над тілищем Смока.
Був колись Вритра, прегордий гнобитель,
Тепер ногами топчуть його ріки. 8
Счахнула сила Вритрової Маті,
Індра розгромив кодловище Потвори,
І Зверху Тварюка, під нею Зміїще,
Лягли убиті мов телець і корова. 9
Пливуть невпинно ріки рвійноструйні,
Тіло Зміюки в гирлах незглибимих,
Тайна Вритри затаєна на днищах,
Ворог Індри в довгу Пітьму потонув. 10
Невільницями Смока були ріки,
Даса запер їх як Паній корови;
Цю печеру, цю Твердиню Таємну,
Вбивши Вритру, Індра вирвав з неволі. 11
Мов кінський волос, - Часткою Потуги,
Ти стався в Ваджрі, - до бою зі Смоком!
Боже Єдиний, - ти виборов Сому,
Волю здобув семи рікам, щоб плили. 12
Ні січний дощ, ні град, ні блиск, ні гуркіт
Не помагали в цім жорстокім бою,
Аж сам Ядром Ядерним Ваджри стався
І - по віки вічні - Темінь розгромив. 13
- "Чи вб'є Людина так як ти Зміюку?" -
Печаль заплелась в серце Переможця.
Бистрим Орлом ти піднявся до Неба,
Над сотню рік, щоб Натхнення добути. 14
Над кочовим він і осілим людом,
Над лагідним і хижим сотворінням, -
Усіх народів Володар Пресвітлий, -
Мов вісь у колесі, - Ядро Всесвіту! 15

Є в Риґведі низка прекрасних гимнів до Бога-Сонця, що зветься СУРІЯ і є мужеського роду. Ці гимни більше прозорі і зрозумілі самі в собі подібно як гимни до Утрені. Вони осяяні у змісті і виражені в надхненних поемах.
Подібно як у світоз'явищі Вогню маємо до діла із світо-з'явищем Сонця, себто його безпосереднє видоз'явище, побіч і нерозривно поєднаної Бого-Істоти як його сутности. В цій своїй отологічній сутності він носить назву САВІТАР, себто ОЖИВЛІОВАЧ, а навіть Запліднювач.
Сурія-Бог не є отже простим утотожненням сонця як астрономічного з'явища на небі в вузькій матеріялістичній інтерпретації нашого модерного щоденного думання. Сурія-Бог має свою мітологію і свою визначеність у системі релігії Риґведи. В наведеному гимні він є Сином АДІТІ, себто БЕЗКОНЕЧНОСТИ І ВІЧНОСТИ, із якої виринає Світло-Світ у численних Божественних Аспектах. На нижчому рівні світопізнання їх бачить людина як ріжні Божества, а на вищому, в самій Риґведі наголошеному прозрінні, бачить віщун, що це є ріжні слово-назви і слово-визначення того, що є ОДИН.
Аналізу слово-назви СУРІЯ і СОНЦЕ, які є споріднені і походять від одного пракореня, знайде пильний читач у моїй праці п. з. "Найвище Світло".
Саме ж читання наведеного тексту Менара і Лесі дальших коментарів не вимагає.
 

ГИМН ДО СОНЦЯ
[R. V. 1, 50]

Сонце святе, що все віда, встає перед поглядом світа,
коні блискучі несуть його. І перед сонцем,
оком світовим, зникають, як злодії, темрява й зорі.
Промені, наче палкії вогні, освітили живучих.
Сурія, прудкий їздець! ти нам світло приносиш,
сяєвом неба сповняєш! Перед богами ти сходиш,
перед людьми, перед небом, всі бачать тебе і дивують.
Ти очищаєш, від лиха борониш! Ти світлом вкриваєш
землю і люди, а небо й повітря ти ним заливаєш.
Міряєш ночі і дні, споглядаєш створіння наземні.
Сім ясних коней твій повіз везуть, о Сурія, боже!
Боже-споглядачу, маєш вінець ти з проміння над чолом.
Їде твій повіз, сім коней упріг ти у ярма окремі.
Вглядівши сяйво твоє, що блищить після темряви ночі,
падаєм ниць: ти найвищий з богів! Ти найкращеє світло!
О доброчинець, зійшовши сьогодні високо на небо,
тугу з серденька мого прожени, а з лиця мого блідість.
Кидаю блідість пташкам лісовим, щоб мені не марніти,
а жовтяницю на жовтії квіти я кину.
Син Адіти встав потужний, - він ворога мого поборе!
Сам же не маю я сили змагатися з лихом жерущим.

Одним із вершинних досягнень ведійської філософської, онтологічної мислі є преславний Гимн Сотворення, із книги десятої гимн 129, також відомий під назвою "Гимн Параматмана", себто Гимн Найвищого Духа.
Своїм змістом він належить уже до релігійно-філософських і онтологічних трактатів Упанішад, себто Знання Таємного, а також до Брагманів, себто текстів Священного Пізнання.
Сам собою цей гимн вимагає цілих томів порівняльних трактатів в історії релігії і філософії світу.
Або...
Можна його читати і дозволити йому пробудити в нашій душі ці творчі інтуїції, які він собою збуджує і які дали почин цілим системам філософії, а зокрема онтології і метафізики, у вужчому значенні наближеному до психологічної метафізики європейської філософії. Може саме тому цей гимн здавався більше зрозумілим для європейського мислителя і тому найбільше відомий, бо наведений в усіх історіях санскритської літератури, релігії і філософії. Його інтуїтивно-суґестивна сила і превисока поезія філософії дає нам, однак, тільки ілюзію його філософського зрозуміння. Бо вже перше окреслення чогось невідомого, чогось первісного, чогось між буттям і небуттям є свідоцтвом логістично вишколеної думки, яка знає оригінальну методу дефініції через виключення двох інших меж обсягу. А далі ціла онтологія і філософія самої релігії. Бо ж Боги є для автора гимну "поцейбічні", себто повсталі в процесі Космотворення Найвищого Духа.
Однак я не маю змоги вчинити тут нічого іншого, як доручити його вдумчивості, вникненню й натхненню читача.
Переклад цього трудного гимну є досить близький до оригіналу. Він наведений у Менара й Лесі без звичайних в інших гимнах скорочень. Такий він суцільний у собі, що не дасться із нього вийняти "ніже тієї титли".
Мій власний переклад був оголошений в одному з видань "Ордену", а також у польській мові, як один із найраніших гимнів мого дослідження на Університеті у Львові.
 

ГИМН ДО НАЙВИЩОГО ДУХА ПРАМАТМА
[R. V. 10, 129]

Як не було ще нічого:буття й небуття, ні етеру*, ні неба,
що покривало усе те, чого не було ще?
Де було скрито таємне? У хвилях? В безодні?
Смерті й безсмертя тоді не було; і ніщо не ділило
темної ночі від ясного дня, і жило тоді тільки
"Все" неподільне, а в ньому ніщо не жило.
Отже, і все, що було. Його темрява крила,
мов океан, безпросвітна. І "Все" було скрите глибоко,
скрите в самому собі, і вродилось воно, і зростало
під своїм власним теплом. Тож найперше кохання
"Все" пройняло, бо кохання - духовного світла первісток.
В думці міркуючи, мудрії Ріші** почули той зв'язок,
що то єднає буття з небуттям. Але де ж був той промінь,
що то побачили Ріші? Чи був він вгорі, чи в безодні?
Впало насіння, і сили зродились; внизу - народження,
сила і воля - вгорі. Але хто теє знає?
Хто ж нам повідав те, звідки взялися світи всі безкраї?
Адже пізніше, ніж тії світи, всі боги народились.
Хто ж може відати, звідки пішло все? Хіба тільки той сам,
з кого повстали безкраї світи, - чи створив він,
чи не творив їх, - він бачив усе з високості,
він певне знає усе; а може, і він не відає?..
* Етер - повітря. (Прим. Лесі Українки).
** Співці, що склали святі гимни.

Вибір фраґментів із Риґведи закінчується благословеннями померших у похоронних обрядах. Треба глибоко склонити голову в пошані перед достойністю і благородністю цих гимнів.
Похоронний обряд і вірування із ним пов'язані є свідоцтвом культури народів. Після тисячоліть ще тільки могили засвідчують про жителів нашої планети і про їх уяву про життя посмертне.
Вже від часів протоіндоевропейської спільноти народів стрічаємо два типи поховань: землепокладення із надбудовою могили та тілоспалення, мабуть пізніше.
На теренах і в часі Ведійської культури стрічаємо оба ці типи поховань, подібно як і на теренах України. Оба вони мають свої похоронні гимни й благословення.
Згідно з усіма арійськими віруваннями Душа Людини відділюється від тіла. Тіло вертає в землю, чи спалюється і так сполучується із елементами світу, а Душа іде далі до Світу Батьків і Богів.
Живуть там ті,
" ... що одважні були на війні, що померли славутні,
... що чинили добро, що любили його й боронили, ... "
Вони творять СТОРОЖУ СОНЦЯ.
Світом Духів Предків завідує Бог Смерти ЯМА і Варуна - Бог Відвічного Добра і Права. Це вже розвинені і спеціялізовані концепції із первісного Неба, як Космічної Країни Сварога - "Сварга". Ця основна концепція підлягала дальшому розвиткові й уточненню долі посмертної душі. Це її посмертне життя і доля розглядається в Упанішадах, себто Знанні Таємному, недоступному для профанів.
Після деякого часу перебування в Країні Предків Душа Людини повертається на землю і втілюється в нове життя. Ця наука про втілення і перевтілення є характеристична для Індії, хоч стрічаємо її в інших кругах індо-европейських вірувань, яскраво виражених у вірі друїдів.
Дальша доля Душі в її новому перевтіленні залежить від нагромадженого нею Добра і Заслуги. Ця незрима сила так і зветься в пізнішій філософії "Адриштам" - себто "Невидиме" - а означає Невидиму Силу Долі. Вона буває негативною і доводить людину до заблудів, терпіння і неволі, як кару за минулі провини супроти Права і Віри Предків.
Відчуття чи зрозуміння цієї Сили Долі стрічаємо в Шевченка в його містерії "Великого Льоху". Родяться два Івани. Один із них воюватиме за волю, а другий буде катам помагати. Це вислід попередніх заблудів і вини історії. Це відчуття Шевченком правди про понадіндивідуальну долю Душ і Націй, як висліду їх попередніх втілень.
Зміст цих безсмертних фраґментів вчення Риґведи про безсмертність Душі Людини передає Леся достойним пророчим словом. Виїмки підібрані Менаром є майже суцільним перекладом Риґведи у відповідних її місцях. Подаю, отже, переклади Лесі без інших наведень. Вони зрозумілі самі в собі і в такому виді увійдуть у скарбницю української духовости.
 

ПОГРЕБОВІ ГИМНИ
І
[R. V. 10, 18]

Все має чергу свою: по житті і смерть приходить.
Хай же сей поклик, що ми до богів посилаєм тепера,
буде почутий. Ми ж будьмо веселі, танцюймо,
будьмо щасливі і дбаймо, щоб довше прожити.
А від помершого долі я бороню всіх живучих,
хай в його путь жаден з люду сього не відходить,
хай всі живуть по сто літ! Міртйо* в яму закиньмо.
Жінко, іди в ту господу, де маєш свій вік доживати.
В дітях, що він полишив тобі, знайдеш небіжчика свого.
Ти була гідна дружина тому, з ким навік заручилась.
Сей сагайдак у руках у помершого - міць наша, сила і слава.
От що з тобою** зробилось!.. А ми, на сім світі зоставшись,
будьмо одважними людьми, щоб з ворогом гордим змагатись.
Ти ж повернись до землі, до широкої, доброї неньки,
що розстелилась широко... О земле, розкрийся!
Будь ти до нього лагідна та добра, сховай його кості!
Вкрий його, земле, як шатою мати вкриває дитину.
Землю я сиплю на тебе тепера, копаю могилу,
щоб твоїм костям спокійно, вигідно лежати.
Предки глядітимуть гріб сей. Йама*** тут зробить оселю.

* Смерть.
** З помершим. (Примітки Лесі Українки).
*** Йама-Уата, певне, бог, що живе на тім світі, бог померших душ.

 

II
[R. V. 10, 14]

Підеш, одійдеш від нас тим шляхом, що по ньому ходили
наші батьки! Ти побачиш богів двох величних
владарів Йаму й Варуну, що наші подання приймають.
З Йамою жити на небі високім ти будеш,
бо заслужив ти на теє. Покинь все лихеє,
потім вернись до нас знову у постаті ясній, блискучій.
 

III
[R. V. 10, 16]

О, не пали його, Агні****, не завдавай йому болю!
Не роздирай його тіла! Як проймеш його ти, премудрий,
вічним батькам його дай! Хай до Сурії вернуться очі,
Вайу дихання хай прийме. Дай небу й землі їм належне.
Водам, ростинам верни сього тіла частини.
Тільки безсмертну частину пройми своїм пломінем ясним,
боже Агні, і зогрій своїм палом ту душу,
в постаті ясній неси її в край, де правдивії люди.
Агні! Нехай він полине до прадідів наших!
Хай він приходить на поклики наші й подання.
Потім нехай оживе і прийме яку постать.
О, Дйатаведас! Хай знову з'єднається він з яким тілом.

**** Мертвих арійці палили на кострищі, потім кості збирали й ховали в землю.
 

IV
[R. V. 10, 17]

Хай понесе тебе звідси Пушан* той премудрий
цілого світа пастух, що глядить своє стадо.
Хай тебе Агні віддасть до батьків та богів доброчинних.
Хай захищає й глядить тебе вічний мандрівець,
мудрий Пушан у обладі своїй. Хай провадить Савітрі
в тую країну тебе, де живуть праві люди і предки.
*Пушан, Савітрі - імення сонця. (Примітки Лесі Українки).
 

ГИМН ДО ЙАМИ
[R. V. 10, 154]

Всіх, що одважні були на війні, що померли славутні,
всіх, що поданки великі давали, прийми їх до себе,
всіх, що чинили добро, що любили його й боронили,
правих, поважних батьків наших, Йама, прийми їх до себе!
Мудрих співців, що складали багато пісень в божу славу,
сонця сторожу, тих Ріші поважних і правих,
всіх їх до себе прийми ти, о Йама!

Пізніший і дальший розвиток вчення про Душу Людини доходить до розріжнення "Душі" - як індивідуальної Душі
Живої Людини та "Духа" ("Атмана") як понадіндивідуальної Істоти, якої Індивідуальна Душа є частиною. Таке глибоке розуміння Істоти Людини, як Душі і Духа, творить чи не найвищий здобуток арійської духовости на терені Індії. Зрозуміння цієї системи віри і вчення вимагає, однак, довгої праці шукання правди і високої мислі Людини Пробудженої до Духового Життя.
Дещо із цього вчення ріжними шляхами передісталося до Середнього Сходу й Европи і творило основу ріжних рухів і видів Знання Таємного.
Пробудження до цього духового життя знаменує відчуття безсмертности не тільки як вираз самої віри, але як її безпосередню відчутність і свідомість. Людина усвідомлює собі для себе самої свою Духову Істоту, а отже і Безсмертність. В такому моменті в історії грецької духовости появляється культ Прометея. Це відчуття Безсмертности, яке чинить Людину Вічною і Безстрашною.
Без ніяких доґматично-релігійних чи схематично-філософських окреслень Леся відчула цю силу у своїй душі і тому вважала себе Дочкою Прометея.
Такою вона увійде в історію Світу.
Його найвищий Дар - це Віща Сила. Вона дається тільки на висоті понадіндивідуального розуміння і відчуття своєї власної душі. Тоді Кассандра прозріває душу Париса і на основі діаґнози відсутности у ній героїзму і посвяти для нації зможе вона зрозуміти і провістити долю своєї нації.
Отримуємо тут ключ до зрозуміння духовости Лесі. Очевидно вона такою вродилася. Це вислід духового розвитку цілого покоління, коли в ньому пробуджується і запалюється Прометейська Сила до Боротьби проти всякої сліпої сили. Це правда, але правдою є і те, що треба теж зовнішнього подуву оцього дивного Духового Вітру під крила, що цю іскру Прометея розпалює.
Свого таланту і Сили своєї Духовости не завдячують Шевченко чи Леся ніяким впливам. Ця Сила була їх власною. Вона була в їх душі. Все ж таки в зовнішньому світі вони зазнають чи стрічають ці духові іскри, які запалюють їх внутрішній духовий вогонь. Вони теж дають цьому вогневі потрібне горюче для його живого полум'я.
Зустріч з історією Сходу Менара та з цілим кругом ідей його світу дала Лесі важливий поштовх для її росту. Ось чому Леся відчула, що їй ці Гимни Риґведи "страшно подобалися".
У цих двох її власних молодечих словах криється тайна їх духового подиху, що розпалив її приспану Прометейську Силу.
Вже знаємо, що під кінець життя Леся взялася за викінчення до друку її молодечої "Історії Народів Сходу". В тому часі вона сягнула до "Історії Сходу" Масперо та до інших книжок, які були в той час у підручних бібліотеках Єгипту. Не могло там бракувати важливого твору того самого Масперо п. з. "Світання Цивілізації". Це доповнення до його "Історії Сходу", в якому він наводить переклади майже усіх відомих тоді релігійних текстів Близького Сходу. Цей епохальний твір мусив поставити розуміння Лесею релігій старинного Сходу на високий науково-порівняльний рівень. Нажаль згоріло передчасно її життя, а це значить у світлі знання таємного, що згорів той вогонь, якого сила була вимірена її духовим розвитком в історії її духа. Не маємо сумніву, що вона стояла дуже близько до його вершкових висот.
Тема цих її духових висот - це те саме, що тема Прометеїзму Лесі. Вона вимагає окремих доглибних студій. Представлена мною праця є тільки вступом до цієї студії. Це також важливий розділ із історії духовости української нації.
Леся Українка часто думає про "релігію батьків своїх". Під цим окресленням вона має на увазі дохристиянську релігію України. Зокрема з рідною матір'ю ці згадки в листуванні досить часті. Мусили бути між ними численні розмови і глибоке спільне розуміння цієї теми. І також під кінець життя Леся обіцяла матері написати поему про Перуна. В одному з листів виправдується, що не могла її написати. Вона дозрівала в її душі.
В цьому напрямі ще не досліджені погляди Олени Пчілки. Жаль також, що друкуються листи Лесі, але ж поза обсягом дослідника листа її кореспондентів до самої Лесі.
Ось недовго перед смертю, в квітні 1913 р. ділиться Леся із матір'ю своїми критичними заввагами про "Вісник культури і життя".
Її обурило до живого, що якийсь "Коненков" (ближче нам невідомий) представляє українських Богів як "кацапських і фінських", зображуючи їх поганими "косолапими, кривоносими потворами".
Студентка "РИҐВЕДИ", яка нещодавно відновила своє ранньомолодече знайомство із її світлосяйними гимнами про ясні і прекрасні Божества Сонцесвіту у зображеннях старинних арійців, уявляє собі цілком слушно такими самими красками і формами і наших праукраїнських Богів.
Прочитаймо уважно це місце її листа.
Лист до матері. Дата: 30 березня (12 квітня) 1913. Гелуан.
"Коненков ... має деякий талан, але до "генія", либонь, тут ще далеко, а що його боги чисто кацапські, коли не фінські, то се безперечна правда, і я в них зовсім не пізнаю "релігії батьків моїх", що відбилися такими прекрасними лініями і барвами у веснянках, колядках, обрядах та легендах. Чому слов'янські боги конче мусять бути косолапими, кривоносими потворами - всі!, коли в наших казках навіть ворожа сила - "змій" - уявляється часто в подобі зрадливого красуня. А "перелесник", а русалки, а "золотокудрі сини" тої богині-царівни, що має на чолі зорю, а під косою місяць? Се ж, либонь, близька родина того Даждьбога, що вийшов таким "ідолом поганим" у Коненкова... Зрештою, коли хто собі уявляє, наприклад, лісового бога "без спини, с одной ноздрей", то чому ж його таким і не зображувати, тільки нема чого розпросторювати сього "ідеалу" на всіх слов'ян, а треба виразно зазначити, до кого саме він належить. Ну, та цур їм, тим чужим богам! Що вони мене обходять?"
Вповні поділяємо обурення Лесі на якогось там Коненкова, що наші рідні уявлення про Божества хотів підмінити "кацапськими чи фінськими". Але ж горе! Таку підмінку стрічаємо ще сьогодні в препоганій і предешево написаній "Енциклопедії" Ляруса.
Забули ми самі про світлосяйність нашої Утрені, про Владарську Достойність Сварога, про вічноживу молодечість і мужність всеюного Юрія та про всіх "золотокудрих синів" Дажбога, які творили, відбивали і втілювали собою безсмертну Мудрість, Мужність, Красу і Силу Української Нації.

http://www.svit.in.ua

 

До розділу

Праці про Лесю Українку

I част. IIчаст. IIIчаст.