До розділу

 

 

Дорота
6 лютого

Світовит Пашник

Св. Дорота
Франсиско де Сурбаран

Це вершина послідовних свят починаючи від Різдва. На схемі восьмикутної зірки при шестиденному тижні – це найвища точка календарної ділянки (див. схему). Свято тотожно Трійці 6 травня та Великому Спасу 6 серпня. 6 листопада нами поки не досліджено свято.

Ім'я Дорота  може позначати запліднену жінку, що носить дитину. Огрядну жінку, що нагадує вагітну, називають дорідною. Дорідний – це врожайний, багатий, великий. В зимовий час насіння вкладене до лона Землі, знаходить в утробі, щоб на весні пробудитися, народитися.

Чоловічий відповідник імені Дороф(т)ій, Доро(х)тей, Дорош, Федір подають з грецької як "Дар Божий". [3, 56,105]. Можливо це означення новонародженої дитини або фалосу, що одаровує насінням. Окрім того, іноді прізвище Дорожний пов'язують не з дорогою, а з іменем Дорош. Думаємо, що в цьому випадку дорога теж не зайва, адже новонароджений починає новий шлях відправляється у дорогу життя.

З дорогою теж не все просто етимологічно. Дорога в слов'янських мовах виводять від рівчака, канави, ущелини, заглиблення, борозни. Є спорідненим від "дергати, тягти, рвати, дерти", а також стсл. "дьрати", псл. derti, dьro і dьrati, dero та ін. Тобто, там, де обдирають дерен, розчищене місце. [2, 41,112]. Це нагадує і соромицьке "жінку, дерти, відідрати". От і товар стає "дорогим" після такої подорожі.

Ще близьке слово "дорослий". Ось що пише М. Дикарєв: "Доросле жито є символом дорослої молодіжі, котру пора дружити:

Пора, мати, жито жати –
Колос похилився;
Жени, мати, свого сина,
Бо розволочився.
Ой час, мати, жито жати –
Колос похилився;
Пора мені заміж дати –
Голос ізмінився." [1, 236].

Не все треба зводити до грецької, адже маємо і слов'янський відповідник імені, як і саме означення "дар", "дор". Так болгарська царівна, перша королева Боснії Доротея Видинська (пом. 1390 р.) мала ім'я Дорослава. Відповідно є чоловіче ім'я Дорослав. Павло Чучка вважає, що це ім'я походить від Дорогослав. Також варіант імені Дорож послугувало утворенню прізвища Дорош, хоч і могло бути від Доротея. [див. 4]. В усякому разі маємо широке використання імені серед різних народів.

За церковними легендами свята Дорота відображалася з кошиком з фруктами або квітами, що, звичайно, символізує плодючість. Порівняймо протилежне свято Спаса (1, 6 серпня), де також використовуються квіти і яблука чи інша садовина.

Свято Дороти одне зі свят, що ушановує жінку породіллю. Цілком логічно віднайти природні відповідники цього свята і вказати на його первісне значення, а не спотворене пізнішими церковними вигадками про закатованих мучеників. Припускаємо, що після народження Дитини-Сонця (25 грудня) у Матері-Землі був місячний період очищення. Цей період завершується на Стрітення, коли дитину приєднують до Земного Роду. Дата 6 лютого може бути вершиною породільного часу, коли жінка знову має можливість бути заплідненою, дорідною. Також Дорота покровителька молодих подружжів.

 

    Література

1. Дикарєв М. Знадоби до української народної ботаніки / Бандурка: Українські сороміцькі пісні / Упоряд. М.Сулима. – К.: Дніпро, 2001. – 280 с.

2. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 2 / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.– 571 с.

3. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К.: Наук. думка, 1996. – 336 с.

4. Чучка П. Слов'янські особові імена українців: історико-етимологічний словник. – Ужгород: Ліра, 2011. – 432 с.

 

http://www.svit.in.ua

 

 

До розділу