►СТАТТІ

Балушок В.

- Як русини стали українцями

 

Бандрівський М. С.

- Про "поганські камені" в Карпатах

Бандрівський М., Кошман В.

- Ефес чорноліського однолезового залізного клинка із с. Перевоз у Білорусі

 

Башлакова В.

- Структура замовляння у слов'ян

 

Брайчевський М. Ю., Довженок В. І.

- Поселення і святилище в селі Іванківці в Середньому Подністров'ї

 

Вдовченко С.

- Смерть і народження: обряди переходу в українських народних казках, 2019 р. (pdf)

 

Винокур М. С.

- Язичеські статуї Середнього Подністров'я  (+російською)

 

Відейко М.

- Сонце, Місяць і Небелівський храм (pdf)

 

Власов О.Ю.

- Днiпровськi пороги за джерелами кін. ХVI-XVIII ст.

 

Гаврилюк Е.

- Еротичні імплікації рослинної символіки в українській календарній обрядовості (docx)

 

Гайова Є.

- Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття

 

Гершкович Я.П., Ромашко О.В.

- Скіфські святилища Ареса: археологічні дані та свідчення Геродота (pdf)

 

Гощіцька Т.

- Символ дерева у світових міфологіях та міфологема світового дерева (у порівняльному контексті та на прикладі традиційної культури українських Карпат) (pdf)

 

Грицюк О., Ігнатенко І.

- Символіка жіночого волосся в традиційних віруваннях та обрядах українців (pdf)

 

Грінченко В.А.

- Пам'ятка VIII ст. коло с. Вознесенки на Запоріжжі (pdf)

 

Гуменюк П.

- «Коза»: проблема інтерпретації обрядової гри в етнографічній літературі

 

Довженко Н. Д.

- Найдавніші "кам'яні баби" України та проблеми їх етнокультурного вивчення

 

Еліаде М.

- Таємні товариства, обряди, ініціяції, посвячення

 

Жуйкова М.

- Номінація смерті та архаїчне мислення (docx)

 

Жуковський М.П.

- Про час заснування і місце розташування Микитинської Запорозької Січі

 

Завгородній Ю. Ю.

- Тарас Шевченко і острів Хортиця: модерні витоки відродження давньої святині (pdf)

Завгородній Ю. Ю., Остапенко М. А.

- Сакральний вимір острова Хортиця (до постановки питання) (docx)

 

Зінків І. Я.

- Прадавній символізм народних картин "Козак-Мамай" // Проблеми етномузикології. - 2014. - Вип. 9. - С. 196-217 (pdf)

- Козак-Мамай: герменевтичний аспект музичного образу // Культура України. Cерія: Мистецтвознавство. – 2019. – Вип. 63. – С. 206-216 (pdf).

- Новий погляд на походження терміна "кобза" // Матеріали до української етнології. - 2012. - Вип. 11. - С. 272-277 (pdf)

 

Іваненко О.В.

- Слов'янські міфосвіти (до етимологи сакрального терміна псл. *rajь) (pdf)

 

Калайда Г.  І.

- Чорний камінь

- Архаїчна символіка козацького рушника

- Святилища-обсерваторії на о. Хортиця - елемент арійського сакрального простору

- Запорозькі козаки - носії традицій арійських воїнів

- Символіка глобального катаклізму у "Рігведі"

 

Капуста І.

- Дослідження родоводу індоєвропейців приводить в... Донецьку область

 

Кіндер К.

- Зоо-орнітоморфні образи в українській народній хореограії (pdf)

 

Клос А. І.

- Тарас Бульба і Руська земля

- Етимологія концепту "козак" у контексті питання виникнення та формування козацтва

- Характерництво в духовній культурі Запорозького козацтва

- Архетипічні образи Козака Мамая в системі вітчизняної військової підготовки

- Про походження первинної назви міста Нікополя Микитине

- Ім’я мови

- Політика Богдана Хмельницького щодо західноруських земель

 

Козлов М.М.

- Небіжчик у підземному світі та уособлення смерті (pdf)

- Місце та роль Богині Макоші та її служителів чародіїв в духовному житті східних слов'ян дохристиянської доби (pdf)

- Бог-немовля Коляда в язичницькій свідомості східних слов'ян (pdf)

- Основи давньослов’янського язичницького монотеїзму – культ Рода та Рожаниць (pdf)

 

Конох А.П., Бортникова А.Є.

- Міфологічний зміст космічної ріки крізь призму міфотуризмології (на прикладі Дніпра) (pdf)

 

Корчинський О. М.

- Ранньосередньовічне місто на Верхньому Дністрі (pdf)

- Пам'ятки язичницької та християнської релігії у селі Дуброва на Львівщині (pdf)

 

Крамарчук Х.П.

- Об'єкт і поняття "лабіринт" у культурологічному окресленні (pdf)

 

Кугутяк М.В.

- Камінь Довбуша в Завоєлах (docx)

 

Кугутяк М., Томенчук Б.

- Чорногірське святилище (pdf)

 

Курочкін О.

- Українські “маланкарі” – східна гілка карпато-балканської карнавальної традиції

 

Кухаренко О.О.

- Cакралізація культу родючості в українській весільній обрядовості

 

Маєрчик М. С.

- "Душа-пташка": генеза, типологія, семантика (на матеріалі археологічних культур та етнографічних джерел). (docx)

- Ритуали родинного циклу крізь призму моделі переходу (docx)

 

Маховська С.

- Символіка ритуального хліба (pdf)

 

Мельничук Ю.

- Семантика українських вишитих рушників (pdf)

 

Мицик В.

- Хто заснував трипільську культуру?

 

Міллер М.

- Дніпрельстанівська археологічна експедиція Наркомосу України (1927-1932) (docx)

- Могила князя Святослава

 

Мирошніченко М.О.

- Коло Рідної Віри

 

Наливайко C.

- Трипілля і Халеп’я: дивовижні паралелі

 

Никитенко Д.

- Кічкаський мегалітичний комплекс (pdf )

 

Німчук В.В.

- Нове про видатну вітчизняну писемну пам'ятку XII ст. (pdf )

 

Однороженко О. А.

- Геополітика від Святослава

- Русь-Україна

 

Окорокова І.Г.

- Суспільно-політичні умови та причини поширення рідновірського руху в Україні 1991–2011 рр. (pdf)

 

Остапенко М. А.

- Культ "Світового яйця" в пам'ятках доби бронзи на о. Хортиця

 

Отрощенко В. В., Kopпyсова В. М.

- Свастика в знакових системах доби міді-бронзи в Україні (pdf )

 

Пастух Н.

- Семантика міфологеми тур – бик (pdf)

 

Пашник С. Д.

- Битва Святополка Окаянного з Борисом та Глібом

- В пошуках мітологічних образів правителів Києва Аскольда, Діра Олега та Ігоря

- Дана – Богиня Води

- Де воював князь Святослав з хозарами?

- Дуб – хортицьке Світове дерево

- Духовне значення о. Хортиця

- Жиди, євреї чи ізраїльтяни: походження назв

- Іван Хреститель в мітологічних паралелях

- Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь

- Князь Володимир і хрещення Русі

- Козак Мамай як образ Бога Сонця

- Коли святкувати Великдень?

- Локалізації витоків біблійних мітологічних сюжетів на території України

- Коляда нове сонячне коло починає

- Образ Андрія Первозваного в легендах про його похід по Дніпру: символічний та мітологічний аспекти

- Образ ворога у Велесовій Книзі

- Образ Матир-Сви, як священної птахи русів, у Велесовій Книзі

- Особливості Української Національної Віри

- Пісня до Бога

- Перевтілення душі воїна

- Помилки рідновірів при укладанні календаря

- Пояснення основної символіки храмів

- Православ'я – Віра наших Предків

- Про загибель князя Святослава Ігоровича

- Про наше весняне свято Матері-Землі та нежидівське свято Пурім

- Рай

- Род: Сварог, Рожаниця та їхні діти

- Святилище-обсерваторія "Семик" (pdf)

- Святилища острова Кам'яний

- Символіка святилища-обсерваторії на о. Хортиця та спроба її інтерпретації

- Скитські Боги

- Сосну підпалили – Галю заміж віддали

- Стрибог

- Спроба відтворення святилища корабельного типу на острові Хортиця та його символіка

- Субота – Божий день

- Сучасні світоглядні основи Руського Православного Кола

- Телепень

- Тотожність міфологічного біблійного Давида із слов'янськими Богами Дажбогом і Святовитом

- Три Стовпи (Хортиця)

- Хортиця – духовний човен Роду

- Шестиденний тиждень в календарі Русі

- Юліанський та григоріанський календарі

- Язичницька, поганська чи народна віра?

- Яким має бути великий герб України-Русі?

- Яким має бути Державний Прапор України синьо-жовтим чи жовто-блакитним?

- Яку Покрову будемо святкувати?

 

- Книги

 

Платонов В.

- Важко бути Богом в Україні (+ російською)

 

Поняткова Д.В.

- Дефініції «язичництво», «неоязичництво», «рідна віра» в науковому й конфесійному середовищі

- Діяльність українських неоязичників у 2014–2020 роках (на прикладі Руського православного кола)

- Релігійна символіка українських неоязичників/рідновірів (pdf)

- Обрядовість Руського Православного Кола в умовах сучасної російсько-української війни (pdf)

 

Пустовалов С. Ж.

- Молочанське святилище

- Деякі підсумки розкопок городища на о. Мала Хортиця (Байда) // Наукові записки НА УКМА. Т.3. - К.: КМ "Academia", 1998. - С. 67-74.

- Чи була писемність у катакомбного населення Північного Надчорномор'я? // Наукові записки НаУКМА. - 1997. - Т. 2: Культура. - С.123-137.

 

Сморжеська О.О.

- Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК) + pdf

- Неоязичництво/рідновір'я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації (pdf)

- The Sacredness of Museum Spaces in Activities of the Pagan Community Rus'ke Pravoslavne Kolo (Community of Rus' people who praise gods) (pdf)

- Сакральність музейних просторів для українських рідновірів (на прикладі діяльності Руського Православного Кола) (docx)

 

Смульський Є.

- Аналіз ідеологічних аспектів вчення Руського Православного Кола відносно питань національно-культурної ідентичності

 

Сокульський А.Л.

- "Зоряні олені Хортиці": історико-культурний аспект

 

Стрельник М.

- "Календарні" знаки на давній кераміці України (за матеріалами Національного музею історії України) (pdf)

 

Супруненко А.Б.

- Про Федорівського ідола і курган (+ російською)

 

Сушко А.О.

- Давньоруські писанки

 

Сушко К. І.

- Молитва за Хортицю

 

Творун С.О.

- "Язичництво" чи "архаїчне православ’я"? (pdf )

 

Тиховська О.М.

- Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в українській міфології (pdf)

 

Темченко А.І.

- Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов'ян (на матеріалі замовлянь) (pdf)

 

Тесленко Д. Л., Остапенко М. А.

- Мегалітичне культове спорудження доби бронзи на о.Хортиця

 

Тимошик М. С.

- Українське книгописання дохристиянської доби: до проблеми розробки нової концепції

 

Ткач Х.

- Весільні обрядові особи та атрибутика в поховальному ритуалі неодружених (pdf)

 

Ткачук О.

- Весілля в українській фольклорній традиції

 

Тубольцев О.

- Пам'ятник Генералка-2 може виявитися астрономічною лабораторією

 

Халепа Е.

- Трипільська культура

 

Харчишин О.

- Маланкові пісні українців півночі Молодови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) (pdf)

 

Чибор І.

- Слов'янські Боги в українській фразеології (pdf)

 

Чергік Н.

- Пічні кахлі з місця Кам’янської Січі

 

Черленяк І.В.

- Поховально-поминальні обряди українців закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (pdf)

 

Шилов Ю. О.

- Чого ми варті

- Династія КИЯН та заснування КИЄВА

 

Шовкун В. М.

- Про те, як "знайшлося" Тмутараканське князівство

 

Шрамко Б.

- Більське городище на Полтавщині (docx)

 

Щербина С.В.

- Обряди першого року життя дитини ХІХ – І пол. ХХ ст. (на прикладі Чернігівщини) (pdf)

 

Ющук І.П.

- Чи могла бути “Велесова книга”?

 

Явір Б.

- Збручанський культовий центр: комплекс городищ-святилищ в Медоборах (pdf)

- Богит: язичницький релігійний центр Надзбруччя? (pdf)

- Ґовда: святилище на кручах над Збручем (pdf)

- Звенигород: релігійно-адміністративний центр над Збручем? (pdf)

- Язичницькі святині Залужжя (pdf)

- Рогатинська земля: забуте минуле на кручах над Гнилою Липою (pdf)

- Свята Гора та околиці Старого Скалата (pdf)

- Близнята і Мачуха: загадкове святилище Скалата (pdf)

- Сабариха: святилище, оповите трагічною легендою (pdf)

 

Яковенко Я.В.

 

- Впровадження побутової магічної обрядовості

- Світолад української оселі

- Таємниця козака Мамая

 

Яременко В.

- Іван ФРАНКО на позовах із старогебрейськими і новітніми рабинами

 

Яценко С.

- Назви хмільних напоїв в українській мові XIV–XVII ст. (pdf)

 


Інтерв'ю

Правда про Яйце-райце від волхва Світовита Пашника

Розмова з українським Волхвом. Та хто такі українські язичники?

Запорізький етнограф розповів цікаві факти про національні особливості похорону

 


Збірники статей, тез

 

- Сучасне язичництво (неоязичництво) у міській культурі: український та європейський контексти: збірник матеріалів круглого столу (2019 р. Київ)

 

- Студії з інтегральної куртурології. Thanatos. Спец. вип. "НЗ". – Львів. - № 1. – 1996. – 144 с.

 


 

Символи